Een indicatie regelen

De ondersteuning van ’s Heeren Loo kost geld. Voor vergoeding van deze kosten is het nodig dat je een beschikking of indicatie aanvraagt. Dat kan ingewikkeld zijn. Of misschien is het nog niet duidelijk hoeveel ondersteuning nodig is. De meest gestelde vragen en antwoorden hebben we hieronder op een rij gezet. En je kunt ons altijd bellen met je vraag. We helpen je graag verder.

Wil je weten hoe de vergoeding in de gehandicaptenzorg geregeld is in Nederland? Lees dan de uitleg in eenvoudige taal in het boekje Zorgwetten sinds 2015.

Veel gestelde vragen over het aanvragen van een beschikking of indicatie

 • Dat hangt af van jouw situatie en ondersteuningsvraag.

  Woon je niet bij ’s Heeren Loo en krijg je alleen behandeling?
  Dan wordt de behandeling vaak vergoed door de Zorgverzekeringwet (Zvw). In de polisvoorwaarden lees je welke behandelingen of hulpmiddelen jouw zorgverzekering vergoedt.

  Ben je jonger dan 18 jaar en woon je nog thuis?
  Dan betaalt de Jeugdwet jouw ondersteuning. Dat geldt ook voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hieronder vallen:

  • zorg en hulp bij opvoedingsproblemen
  • geestelijke gezondheidszorg
  • individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband
  • speciaal vervoer (onder voorwaarden)
  • persoonlijk verzorging

  De vergoeding kan in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb) zijn of als zorg in natura.

  Lees verder bij de vraag: Hoe vraag ik een beschikking aan voor de Jeugdwet?

  Ben je ouder dan 18 jaar en woon je thuis of zelfstandig?
  Dan betaalt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) jouw zorg en voorzieningen. De wet helpt je om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. De gemeente regelt de Wmo. De hulp kan bestaan uit:

  • individuele begeleiding
  • huishoudelijk hulp
  • aanpassingen in of aan de woning, zoals beugels of een traplift
  • dagbesteding
  • vervoersvoorzieningen zoals rolstoel of taxivervoer
  • tijdelijk beschermd wonen (voor mensen met een IQ hoger dan 70)

  Krijg je zorg vanuit de Wmo? Dan moet je wel een eigen bijdrage betalen via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

  Lees verder bij de vraag: Hoe vraag ik een beschikking aan voor de Wmo?

  Heb je een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en heb je blijvend en veel ondersteuning nodig?
  Dan betaalt de Wet langdurige zorg (Wlz) de ondersteuning. Je IQ is lager dan 70. En je krijgt 24-uur per dag toezicht of zorg in je directe omgeving. Dat kan met wonen in een instelling of met intensieve hulp thuis. Maar dat laatste kan alleen als de kosten niet hoger zijn dan wonen in een instelling.

  Onder de Wlz vallen:

  • begeleiding, verpleging en verzorging
  • geneeskundige zorg en behandeling van een ziekte, beperking of stoornis
  • fysiotherapie en tandheelkunde (alleen bij bepaald zorgzwaartes)
  • hulpmiddelen
  • soms huishoudelijk hulp
  • vervoer naar begeleiding, behandeling en verzorging

  De vergoeding voor wonen bij ’s Heeren Loo kan in de vorm van zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

  De vergoeding voor hulp thuis via de Wlz kan in de vorm van:

  • een volledig pakket thuis (vpt) geleverd door één zorgaanbieder
  • een modulair pakket thuis (mpt) geleverd door meerdere zorgaanbieders
  • een persoonsgebonden budget (pgb)

  Krijg je zorg via de Wlz? Dan moet je wel een eigen bijdrage betalen via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

  Lees verder bij de vraag: Hoe vraag ik een indicatie aan voor de Wlz?

 • Iedere gemeente organiseert de jeugdzorg op zijn eigen manier. Kijk daarom altijd op de website van de gemeente waar je woont.

  Jeugdzorg via de Jeugdwet kan op drie manieren gebeuren.

  • Vrij-toegankelijke jeugdhulp: daar kunnen de jongere of ouders naar toe zonder dat een verwijzing nodig is. Je kunt dus direct contact zoeken met de hulpverlener. Bijvoorbeeld de Opvoed-poli.
  • Via de gemeente, je krijgt soms een uitnodiging voor een gesprek. In de folder lees je, hoe zo’n gesprek gaat en hoe je je kunt voorbereiden.
  • Verwijzing via een huisarts, een jeugd- of wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook de school, een jeugdarts of een medisch specialist kunnen je doorverwijzen voor jeugdhulp.

  Meer weten?
  Kijk dan op www.zorgwijzer.nl/jeugdzorg of neem contact op met ons.

 • Elke gemeente organiseert de Wmo op zijn eigen manier. Kijk daarom altijd op de website van het Wmo-loket van de gemeente waar je woont. Bij jouw gemeente kun je ook hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het aanvragen van een beschikking.

  Een beschikking voor de Wmo vraag je aan bij het Wmo-loket van jouw gemeente.

  Na aanmelding (meestal via een formulier) krijg je een gesprek met een deskundige van de gemeente. Dit heet het keukentafelgesprek. Samen met deze deskundige bekijk je wat je zelf kan en welke ondersteuning je nodig hebt. Ook bespreken jullie waarmee familie of mensen uit je omgeving jou kunnen helpen. Lees in de folder over hoe zo’n gesprek gaat en hoe je je kunt voorbereiden.

  Van dit gesprek maakt de deskundige een verslag. Ben je het eens met de inhoud van het verslag? Dan stuur je het verslag ondertekend terug.

  De gemeente beslist daarna binnen 2 weken of en wanneer je de aangevraagde hulp of voorziening krijgt.

  Meer weten?
  Kijk dan op https://www.zorgwijzer.nl/faq/WMO of neem contact op met ons.

 • Een indicatie voor de Wlz vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Je kunt dit online doen via www.ciz.nl of via de post. Zodra de aanvraag binnen is, krijg je een bevestiging. Deskundige en onafhankelijke specialisten beoordelen je aanvraag.

  Heeft het CIZ extra informatie nodig om je aanvraag goed te beoordelen? Dan neemt het CIZ schriftelijk of per telefoon contact met je op. Is de aanvraag volledig? Dan krijg je meestal binnen 6 weken te horen of je een indicatie krijgt en welk zorgprofiel die indicatie heeft.

  Lees meer over het aanvragen van een indicatie voor de Wlz.

  Wat is een zorgprofiel?
  In het zorgprofiel van jouw indicatie staat op hoeveel ondersteuning je recht hebt. Dit geldt voor als je bij ons woont, dagbesteding bij ons hebt of behandeling krijgt. Dit profiel past bij jouw behoefte aan ondersteuning.

  Voor cliënten met een verstandelijke beperking

  ZorgprofielVroegere ZZP
  VG Wonen met begeleiding en verzorgingVG3
  VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorgingVG4
  VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorgingVG5
  VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsreguleringVG6
  VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsreguleringVG7
  VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verplegingVG8


  Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVG)

  ZorgprofielVroegere ZZP
  LVG Wonen met enige behandeling en begeleidingLVG1
  LVG Wonen met behandeling en begeleidingLVG2
  LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groepLVG3
  LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleidingLVG4
  LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleidingLVG5
  LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrumSGLVG 1

  Extra toeslagen
  Voor sommige cliënten zijn er extra toeslagen. Zo is er een toeslag voor cliënten die bijzonder veel zorg nodig hebben. Of voor cliënten met epilepsie. Wil je weten welke toeslagen er precies zijn? Kijk dan op www.nza.nl.

  Welke ondersteuning krijg je voor een zorgprofiel?
  De uren voor wonen, dagbesteding en behandeling betalen wij uit het geld dat we voor jouw zorgprofiel krijgen. Daar zijn alle vergoedingen in opgenomen. De kosten voor huisvesting zitten ook in het zorgprofiel. Heb je een zorgprofiel via de Wlz en woon je zelfstandig of bij je ouders? Dan betaal je kosten voor de woning zelf.

  Kosten administratie en overleg
  In het zorgprofiel zitten ook uren die medewerkers nodig hebben voor administratie of overleg. Net als de kosten voor ’s Heeren Loo als organisatie. We willen graag duidelijk zijn over hoeveel geld dat is. Daarom spreken we met jou af hoeveel uren we gemiddeld nodig hebben voor jouw ondersteuning. En hoeveel uur we nodig hebben om het werk te organiseren.

  Welke begeleiding moet je zelf betalen?
  Begeleiding die niet onder de zorgplicht valt, moet je zelf betalen. Bijvoorbeeld begeleiding en vervoer bij familiebezoek of uitjes. Lees meer over de kosten van extra diensten.

  Meer weten?
  Kijk dan op https://www.zorgwijzer.nl/faq/WLZ of neem contact op met ons.

 • De geldigheidsduur van een beschikking of indicatie verschilt:

  Jeugdwet-beschikking
  Hoe lang jouw beschikking geldig is, staat in de brief over jouw beschikking van de gemeente.

  Wmo-beschikking
  Hoe lang jouw beschikking geldig is, staat in de brief over jouw beschikking van de gemeente.

  Wlz-indicatie
  Een Wlz-indicatie geldt meestal voor onbepaalde tijd. Maar als je ondersteuningsvraag verandert, kun je altijd en herindicatie aanvragen. Sommige zorgprofielen zijn korter geldig. In de brief van het CIZ met het besluit over jouw indicatie, staat hoe lang een zorgprofiel geldig is.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over hoe je een indicatie regelt? Of heb je een andere vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, chat, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op