Vacatures 12 nieuw

Academie voor Zelfstandigheid

Academie voor Zelfstandigheid (avZ) biedt een opleiding (de leerweg Wonen en de leerweg Werken) voor mensen (vanaf 15 jaar) met een (verstandelijke) beperking om hen zodanig toe te rusten dat zij de regie over hun leven in eigen hand kunnen nemen en een zo zelfstandig mogelijk bestaan kunnen leiden met een verhoogde maatschappelijke deelname op woon- en werkgebied.

 • Indicatiecriteria: 

  • leeftijd: 15 jaar en ouder;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs hebben genoten;
  • problematiek: vaardigheidstekorten t.a.v. zelfstandig wonen en/of werk;
  • hulpvraag: een zelfstandiger bestaan willen leiden.

  Contra-indicaties:

  • niet enthousiast en gemotiveerd zijn meer vaardigheden aan te leren voor een zelfstandiger bestaan;
  • voor cliënten die alleen gebarentaal begrijpen moet er per locatie van de avZ gekeken worden naar de mogelijkheden.
 • Hoofddoel: 

  • mensen met een (verstandelijke) beperking hebben kansen om zich verder te ontwikkelen.

  Subdoelen: 

  • zo zelfstandig mogelijk op een gelijkwaardige wijze deelnemen aan de samenleving in zowel wonen als werken;
  • met meer (zelf)redzaamheid, eigenwaarde en zelfstandigheid en daardoor met meer plezier in het leven staan.
 • Aard werkzaamheden

  De academie voor Zelfstandigheid (avZ) kent twee leerwegen: de leerweg Wonen en de leerweg Werken. Iedere deelnemer (‘student’) volgt een individueel leertraject gedurende ongeveer één tot anderhalf jaar. De studenten worden opgeleid door een ‘eigen’ trainer. De student past de geleerde vaardigheden direct toe in de praktijk. Waar nodig zet de avZ zich in voor geschikte stage- of werkplekken.
  Een leertraject bestaat uit drie fasen: de instroomfase, de doorstroomfase en de uitstroomfase. De opleiding maakt zoveel mogelijk verbinding met de eigen leefomgeving van de student. De academie zoekt waar mogelijk aansluiting bij lokale/regionale instellingen, scholen of sociale werkvoorzieningen.

  Werkzame elementen

  • de mogelijkheden en eigen krachten van deelnemers centraal stellen; 
  • deelnemer zelf laten kiezen wat hij wil leren;
  • elk leertraject op maat insteken en in kleine groepen aanbieden;
  • een ontvankelijke en bevestigende – en daarmee veilige – omgeving;
  • vraaggestuurd leren: naar behoefte, in eigen tempo, op eigen wijze met toepassingen in de praktijk;
  • gebruik INventarisatie van RedzaamheidsAspecten (INVRA), bestaande uit INVRA Wonen en INVRA-Werken, om aanwezige en te verwerven competenties in kaart te brengen;
  • motiverende gespreksvoering;
  • didactische werkvormen uit ‘Ik wil een pizza die met de brommer komt’;
  • positieve bekrachtiging: complimenten;
  • vertrouwen tonen in de ontplooiings- en groeimogelijkheden van de student, wijzen op krachten en talenten;
  • prikkelen van nieuwsgierigheid, de student laten ontdekken wat er allemaal geleerd kan worden, zelf-ontdekkend leren stimuleren;
  • losmaken en oproepen van nieuw gedrag (stimuleren van de ‘zone van naaste ontwikkeling’);
  • spiegelen: de ander naar zichzelf laten kijken en in de gelegenheid brengen zijn eigen oordeel of mening te vormen of te gebruiken;
  • negatieve ervaringen en teleurstellingen herkaderen / de situatie in een positieve context plaatsen;
  • experimenteerruimte bieden;
  • vaardigheden voordoen en oefenen;
  • integratie van geleerde in dagelijkse leven: transfer naar eigen woonplek of werkplek stimuleren en realiseren;
  • benodigde aanpassingen in woon- of werkplek inventariseren en in gang zetten, zodat student (nieuw verworven) vaardigheden, kennis en attitude kan toepassen.

  Benodigde ‘attituden’ van de trainer/coach

  Attituden instroomfaseAttituden doorstroomfaseAttituden uitstroomfase
  LuisterenExperimenteerruimte biedenFeedback geven
  AandachtigheidUitlokkenSpiegelen
  Positieve bekrachtigingMeegaan met weerstandHerkaderen
  Veiligheid biedenModel staanCoachen
  Vertrouwen gevenOntwikkelingsgericht zijnAfstand vergroten
  Relatie aangaanRealisering van vooruitgang

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er is tijdens het leertraject van de deelnemer intensief contact met het netwerk. AvZ biedt een workshop voor (delen van) het sociale netwerk van de student: familie, vrienden, begeleiders, ondersteuners, collega’s en leidinggevenden. Het doel is de ontwikkeling van de student mogelijk te maken en te stimuleren. Het netwerk wordt gevraagd toepassing van de competenties in de praktijk te stimuleren en bekrachtigen.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  AvZ is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Iedere student volgt een deeltijd leertraject gedurende ongeveer één tot anderhalf jaar van minimaal 1 dagdeel per week.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De trainer draait gemiddeld groepen van 6 deelnemers gedurende 3 uur per dagdeel.

 • Setting

  De trainingen kunnen op alle locaties worden aangeboden in een speciaal daartoe ingericht leercentrum, bijvoorbeeld op een ROC, een dagbestedingslocatie of op de woon-of werkplek van de student.

  Professional

  Een trainer/coach (HBO werk- en denkniveau) verwerft de benodigde competenties door het volgen van de opleidingsmodules van de avZ.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  De ruimte moet prikkelarm zijn. Het gebouw moet centraal gelegen zijn voor openbaar vervoer en in de buurt van winkels. Er moeten groepstrainingen, kooktrainingen en computerlessen uitgevoerd kunnen worden en er moet een wasmachine zijn.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  • elementen uit Op eigen benen, Eigen Initiatief Model, Competentiegericht Werken en Motiverende gespreksvoering;
  • Didactische werkvormen uit ‘Ik wil een pizza die met de brommer komt’.
  • Scholten, G. & Schuurman, M. (2008). Eigenwaarde. Leermethodiek Op Eigen Benen. Achtergrond en toepassing. Wezep: INVRA.
  • Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (2016). Competentievergroting. Jeugdhulp in tehuizen en dagcentra. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
  • Verheijden, S. (2015). Ik wil een pizza die met de brommer komt. www.educatievewerkvormen.nl.

  Effectiviteit

  De academie kent een eigen studenttevredenheidsonderzoek. De studentresultaten worden gemeten m.b.v. van het INVRA-meetinstrument.

 • Academie voor Zelfstandigheid in Noordwijk Stakman Bossestraat 77

  Op de Academie voor Zelfstandigheid leer je verschillende vaardigheden op het gebied van wonen, werken en leven.

  Meer

 • Jobcoaching Werk aan Zee Zuid-Holland Noord Stakman Bossestraat 77

  Werk aan Zee ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking die bij een regulier bedrijf willen werken.

  Meer

 • Polikliniek Harderwijk

  Meer

 • Academie voor zelfstandigheid Leiden Diamantlaan 172 A/B

  Op de academie voor Zelfstandigheid leer je verschillende vaardigheden op het gebied van wonen, werken en leven.

  Meer

 • Academie voor Zelfstandigheid in Monster Vijverweg 2

  Bij de academie voor Zelfstandigheid vind je cursussen en trainingen voor mensen met een beperking.

  Meer

 • Appartement voor jongeren met en zonder beperking in Leiden Diamantlaan 172, 176 t/m 184, 198 t/m 206, 220

  Diamantlaan is een appartementencomplex voor jongvolwassenen met en zonder (lichte) verstandelijke beperking. Het appartement of de trainingswoning zorgt ervoor dat jij steeds zelfstandiger kunt wonen.

  Meer

 • Dagbesteding 't Skagerrak in Schagen De Spreng 2 t/m 14

  Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. In de winkel worden de gemaakte producten verkocht.

  Meer

 • Academie voor Zelfstandigheid in Ermelo Witteland 5

  Voor mensen met een verstandelijke beperking die zich willen ontwikkelen in hun zelfstandigheid.

  Meer

 • academie voor Zelfstandigheid Apeldoorn Molenstraat-Centrum 1

  Trainingen en cursussen op maat gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Academie voor Zelfstandigheid in Arnhem Huissensestraat 1a

  Op de Huissensestraat 1a vind je de Academie voor Zelfstandigheid. Hier kunnen mensen met een verstandelijke beperking werken aan hun persoonlijke doelen, bijvoorbeeld op woon- en werkgebied.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 26

  Een woning voor zeven volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in een woonwijk in Druten Pitershof 1-3-5-7

  Woningen voor ouderen met een matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pitershof 2-4-6-8

  Begeleid wonen voor volwassenen en senioren met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking of een ernstige meervoudige beperking.

  Meer

 • Dagcentrum De Batouwe in Tiel Boerhaavelaan 29

  Dagcentrum De Batouwe voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of aangeboren hersenletsel.

  Meer

Terug naar boven