Vacatures 12 nieuw

Activerende dagbesteding

Activerende dagbesteding is bedoeld voor cliënten van 12 jaar en ouder. Doel is het hebben van een passend(e) dagbesteding/arbeidsactiviteit in een beschutte omgeving en hier zo zelfstandig mogelijk actief zijn.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 12 jaar en ouder;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: 35-80;
  • problematiek:
   • cliënt kan als gevolg van beperking(en) niet deelnemen aan gewoon of begeleid werk;
   • cliënt is vroegtijdig schoolverlater;
  • hulpvraag: zinvolle dagactiviteiten.

  Contra-indicaties:

  • te laag ontwikkelingsniveau (IQ onder de 35); 
  • cliënt kan niet ordenen en communiceren op het niveau van ten minste associaties.
 • Hoofddoel: 

  • individuele mogelijkheden van de cliënt verder ontwikkelen door de cliënt betekenisvolle en gevarieerde activiteiten aan te bieden die de cliënt kan ervaren en/of waar de cliënt in kan meedoen.

  Subdoelen:

  • de cliënt is actief betrokken bij zijn omgeving;
  • de cliënt voelt zich begrepen;
  • de cliënt voert betekenisvolle activiteiten uit; 
  • de cliënt vergroot zijn vaardigheden (sociaal en praktisch); 
  • de cliënt heeft interacties met andere cliënten en begeleiders; 
  • de cliënt kan keuzes maken;
  • de cliënt heeft plezier.
 • Aard werkzaamheden

  Activerende dagbesteding valt in trede 3 van de participatieladder. De participatieladder geeft aan in hoeverre iemand meedoet. De ladder is ontwikkeld als meetinstrument in het kader van het participatiebudget. De ladder meet het daadwerkelijke niveau van participatie van de klant. ’s Heeren Loo gebruikt de ladder om inzichtelijk te maken dat onze cliënten participeren. Ook diegenen die niet kunnen uitstromen naar betaald werk. Activerende dagbesteding vindt plaats in groepsverband. Er worden diverse soorten activiteiten aangeboden. De cliënt staat centraal: zijn vraag is leidend voor wat geboden wordt wat betreft (werk)activiteiten. Iedere cliënt heeft een individueel programma waarbinnen hij ervaringen op kan doen die bij hem passen en waarin hij zich kan ontwikkelen door middel van het opdoen van succeservaringen. Denk aan activiteiten als (samen) bewegen (bijvoorbeeld fietsen, wandelen, zwemmen en schommelen), creatieve activiteiten (bijvoorbeeld schilderen, muziek maken), koken, boodschappen doen, sensopathische activiteiten, snoezelen, massage, enzovoorts.

  De cliënt geeft zelf richting aan zijn werk/de activiteiten (eigen regie). Werk/activiteiten staan in het teken van ontwikkelen of ontplooien van individuele mogelijkheden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt gebeurt dit in relatie met anderen. Het aanbod bestaat uit zinvolle en betekenisvolle (werk)activiteiten. De begeleiders dragen zorg voor variatie, uitdaging, taken en verantwoordelijkheden waarbinnen mee doen, samen doen en zelf doen centraal staan. Activiteiten zijn zintuiglijk, motorisch en/of mentaal van aard waardoor de cliënt op diverse vlakken aangesproken wordt op zijn mogelijkheden en ontwikkelingsbehoefte.

  Binnen het programma is ruimte voor keuzemomenten afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen, zoals schakelaars, Ipads, Toby, oogbestuurbare computers. Ook eet- en drinkmomenten worden gezien als activiteiten waarbinnen keuzemomenten van belang zijn. Eventuele verzorgingsmomenten (ADL) worden ook beschouwd als momenten waarin aan contact, actieve en sturende rol en keuzes gewerkt kan worden. Door al deze activiteiten in een dag/weekprogramma te combineren en variëren ontstaat er een aanbod waarmee de cliënt motorisch, zintuiglijk en mentaal uitgedaagd wordt. Mentale activiteiten sluiten aan bij de al bestaande mogelijkheden van de persoon en de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Per persoon kan een activiteit een andere insteek hebben. Bijvoorbeeld muziek maken is voor sommige mensen een meer mentale uitdaging (zelf iets bedienen/actie-reactie teweeg brengen), terwijl het voor anderen een meer zintuiglijke ervaring is.

  Activiteiten worden aangeboden in een setting waar alleen dit type dagbesteding geboden wordt, of waar ook arbeidsmatige dagactiviteiten plaatsvinden, waarin cliënten vanuit de dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden een onderdeel/stap van het totale productieproces voor de verkoop of levering van diensten uitvoeren. De activiteiten vinden plaats bij of vanuit ’s Heeren Loo.

  Werkzame elementen

  • motiveren door middel van motiverende gesprekstechnieken;
  • begeleiden met ‘handen op de rug’;
  • inschakelen van de cliënten daar waar kan en daar waar nodig;
  • overname van de cliënt daar waar nodig;
  • werken vanuit de visie ‘samen 100 %’: cliënten doen altijd een succeservaring op, een activiteiten kan niet mislukken;
  • het (samen) opdoen van succeservaringen;
  • in balans houden van de energiehuishouding (inspanning-ontspanning);
  • activiteiten voorspelbaar maken en herhaaldelijk terug laten komen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/verwanten spelen een grote rol in het samen met professionals, en waar mogelijk de cliënt zelf, opstellen van doelen. Zij leveren ook informatie aan t.b.v. de beeldvorming van de cliënt. Er is regelmatig overleg tussen dagbesteding/ouders en verwanten over de voortgang van de doelen. Wanneer een cliënt niet thuis woont, is er ook regelmatig overleg met de persoonlijk begeleider van de woonlocatie van de cliënt over de voortgang van de doelen. Daarnaast kunnen ouders/verwanten actief betrokken zijn bij de uitvoering van dagbestedingsactiviteiten.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Activerende dagbesteding kan in dagdelen afgenomen worden. Er kan maximaal gebruik gemaakt worden van 10 dagdelen, maandag tot en met vrijdag. Dit is afhankelijk van de indicatie van de cliënt.
  Afhankelijk van de zorg- en begeleidingsvraag bestaat een dagbestedingsgroep gemiddeld uit 6 á 7 jeugdigen of 8 á 10 volwassenen (met 2 begeleiders). Per dag(deel) kan het aantal aanwezige personen variëren. aantal dagdelen is afhankelijk van de afgegeven indicatie of beschikking.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De begeleiders zijn aan het werk tussen 8.30/9.00 en 17.00 uur. Begeleiders hebben tijd om werkdoelen op te stellen, te rapporteren en te evalueren. Daarnaast maken zij deel uit van multidisciplinaire overleggen van de cliënt.

 • Setting

  De dagactiviteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie van de cliënt. Dit kan op of buiten het terrein van ’s Heeren Loo zijn.
  Daarnaast is er ook dagbesteding aan huis: er wordt een dagbestedinggroep geformeerd binnen de eigen woning omdat externe dagbesteding teveel gevraagd is.

  Professional

  Begeleider A, B of C. Minimaal opleidingsniveau: zorg 3.
  Begeleider A kan ook opleidingsniveau MBO 2 hebben.
  Begeleider B en C hebben opleidingsniveau MBO 3, C soms 4.
  Persoonlijk begeleider heeft opleidingsniveau MBO 4+.
  Begeleider A mag gezien de benodigde bevoegdheden de dagbestedingsgroep niet alleen draaien. Er is dus sprake van een medewerker A en B of van een medewerker B of C. Per locatie zal dit verschillen.

  Medewerkers zijn, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt(en), bevoegd en bekwaam op het gebied van medicatie, sondevoeding, epilepsie, enzovoorts en hebben kennis van de betreffende cliëntgroep(en).

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Benodigdheden:

  • een fysieke ruimte waar plaats is voor tafels/stoelen;
  • een oven/magnetron, een kookplaat is wenselijk;
  • kasten waarin materiaal opgeborgen kan worden;
  • gereedschap passend bij de activiteit die geboden wordt;
  • waar nodig werkkleding.
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De werkwijze maakt gebruik van elementen uit Triple C, Op Eigen Benen en het Eigen Initiatief Model.

  • Scholten, G. & Schuurman, M. (2008). Eigenwaarde. Leermethodiek Op Eigen Benen. Achtergrond en toepassing. Wezep: INVRA.
  • Timmer, J.T. , Dekker, K.A. & Voortman H. (2003). Eigen Initiatief Model. Theorie en toepassing. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.
  • Wouwe, H. van & Weerd, D. van de (2015). Het gewone leven ervaren (Triple C in theorie en praktijk).
   Sliedrecht: ASVZ.

  Effectiviteit

  Uit praktijkervaring blijkt dat het werken met activerende en arbeidsgerichte activiteiten een goede en zinvolle invulling van de dag kan bieden. Cliënten worden gewaardeerd, ontwikkelen zich, krijgen of houden een goed zelfbeeld en eigenwaarde. Het volgen van activerende dagbesteding draagt bij aan goede balans tussen inspanning en ontspanning.

 • Buro VeeTee op Groot Schuylenburg in Apeldoorn Regenboogbrink 26

  Buro VeeTee is de afdeling binnen ’s Heeren Loo die verantwoordelijk is voor het organiseren van het vrijetijdsaanbod.

  Meer

 • Zorgboerderij De Witte Schuur in Culemborg Prijsseweg 16

  De Witte Schuur is de schapenboerderij van de familie van Herwijnen. Zij stellen de boerderij beschikbaar voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd 't Klooster 5

  Heerlijkheid Mariënwaerdt is een schitterend uitgestrekt familielandgoed in de Betuwe. We bieden hier dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding inloophuis

  Heb je zin in een praatje en gezelligheid? Heb je zin om creatief bezig te zijn met anderen? Of vind je het gewoon fijn om de krant te lezen op een gezellige plek? Het kan allemaal bij ons! Iedereen is welkom.

  Meer

 • Brasserie De Zon in Apeldoorn Regenboogbrink 20

  Brasserie De Zon is een sfeervol restaurant voor het hele gezin. Vind je het leuk om mensen te bedienen, dan is hier werken iets voor jou!

  Meer

 • Houtbewerking Stoer Buitenhof 3

  Bij Stoer kan je terecht voor alles wat met hout te maken heeft!

  Meer

 • Paspartoe ateliers en winkel in Noordwijk Albertus van Velsenstraat 2

  Onze kunstenaars bij Paspartoe in Noordwijk werken ook in opdracht. Daarnaast is het mogelijk de mooiste kunst tegen een klein bedrag te huren.

  Meer

 • Paspartoe ateliers en winkel in Hillegom Meerstraat 18a

  Op onze vestiging in Hillegom vind je ateliers en een klein verkooppunt.

  Meer

 • Dagbesteding in Monster Bij 'Samen' op Het Westerhonk

  Vijverweg 11 tot en met 19 is een dagbesteding met acht verschillende groepen voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding DAC-TROM in Noordwijk

  Bij DAC-TROM kun je terecht met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Het is een ruime locatie, met vijf lokalen en een snoezelruimte.

  Meer

 • Eat&Meet (lunchcafé, bakkerij en Spar supermarkt) in Noordwijk Rechthoeklaan 10

  Op de Rechthoeklaan 10 vind je lunchcafé Eat&Meet, de bijbehorende bakkerij en de Spar supermarkt. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding.

  Meer

 • Kringloopwinkel De ‘Berghshop’ in Noordwijk Wintertuinlaan 22

  Wil jij dagbesteding doen in onze Kringloopwinkel De Berghshop, of kom je gewoon een kijkje nemen en snuffelen tussen de spulletjes?

  Meer

 • Dagbesteding Groenvoorziening in Noordwijk Zonnelaan 8

  Dagbesteding voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding Het Berghjournaal in Noordwijk Appelhof 9

  Meer

 • Dagbesteding De Zeester in Noordwijk Dolfijnlaan 1

  Dagbesteding De Zeester biedt een scala aan activiteiten voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding Zonnelaan in Noordwijk Zonnelaan 4

  Dagcentrum Zonnelaan biedt onder andere creatieve activiteiten en een speciale Shantala-massage.

  Meer

 • Speel-o-theek De Speelbergh in Noordwijk Giraffelaan 2

  De Speelbergh is een speel-o-theek in Noordwijk, gespecialiseerd in speelgoed voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

  Meer

 • Hondencrèche Kwispel in Noordwijk Hertenlaan 10

  Op hondencrèche en dagbesteding Kwispel bieden we jouw hond een veilig onderkomen wanneer je er even tussenuit wilt. De bewoners zorgen goed voor jouw hond.

  Meer

 • Dagbesteding De Woeste Hoeve in Noordwijk Hertenlaan 9

  Bij manege De Woeste Hoeve kunnen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking deelnemen aan dagbesteding. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de dieren of rijden zelf paard.

  Meer

 • Dagbesteding Villa Tomata in Noordwijk Hertenlaan 3-5

  Villa Tomata biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze deelnemers werken graag in de buitenlucht.

  Meer

 • Boerderij d'Overkant in Noordwijk Hertenlaan 11

  Genieten van de rare sprongen van de geitjes? Of kijken bij de pasgeboren lammetjes? Of de leuke activiteiten bezoeken die regelmatig door het team van de boerderij worden georganiseerd? Je bent van harte welkom aan de Hertenlaan 11!

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Albertus van Velsenstraat 4-6-8

  Albertus van Velsenstraat 4-6-8 is een woongroep aan de rand van Noordwijk. Er wonen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagcentrum Poelgeest in Oegstgeest Clusiushof 164

  Dagcentrum Poelgeest biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt bij ons bijvoorbeeld terecht voor creatieve activiteiten of om te snoezelen.

  Meer

 • Begeleid wonen en dagbesteding bij de duinen in Monster Bosweg 1-3-5-7-9-11-13-15

  Bosweg 1 - 15 bevindt zich op het woonpark Het Westerhonk in Monster. Op dit adres zitten verschillende groepen.

  Meer

 • Het Anker in Monster Tuinlaan 3-5

  Het Anker doet allerlei klussen voor medewerkers en bewoners van Het Westerhonk.

  Meer

 • Dagbesteding De Vuurtoren in Monster Parklaan 1

  De Vuurtoren is een dagbesteding met zes verschillende groepen.

  Meer

 • Dagbesteding Zeebries in Monster Tuinlaan 20

  Ontwikkel je talent bij Zeebries met zinvolle activitieiten binnen en buiten.

  Meer

 • Buurtpunt Het Karmijn in Den Haag Vaillantlaan 422

  Het Karmijn is een gezellig buurtpunt in de Schilderswijk in Den Haag.

  Meer

 • Het Kompas in Wateringen Turfschipper 38

  Het Kompas doet allerlei klussen voor medewerkers en bewoners van Het Westerhonk, maar ook voor opdrachtgevers uit het Westland.

  Meer

 • Timmerwerkplaats Afgezaagd Perenhout 12a

  Timmerwerkplaats Afgezaagd dient als dagbesteding en/of stap richting de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.

  Meer

 • Dagbesteding op woonzorgpark Noorderhaven Perenhout 27

  Een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Kinderboerderij op woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp Essenhout 30

  Op woonzorgpark Noorderhaven vind je een kinderboerderij met onder andere paarden, varkens, herten en kleinvee.

  Meer

 • Boerderij en manege Noorderhaven Perenhout 11

  Een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Repro, kaarsenmakerij en De Werkvloer in Julianadorp Eikenhout 344-357

  De Repro is een kleine copyshop waar bewoners van woonzorgpark Noorderhaven mooi en professioneel drukwerk leveren. In de kaarsenmakerij maken deelnemers van onze dagbesteding trendy kaarsen in alle mogelijke kleuren.

  Meer

 • Dagbesteding en Ontmoetingscentrum Bedum Fazant 13

  Iedereen is welkom in het Ontmoetingcentrum in Bedum, waar we allerlei activiteiten organiseren voor buurtbewoners of bedrijven. Daardoor is hier altijd genoeg werk! Je kunt hier in de dagbesteding leren om in de horeca te werken.

  Meer

 • Kinderboerderij Maatjeshonk in Bedum Leeuwerik 14

  Maatjeshonk is een kinderboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking deel kunnen nemen aan dagbesteding.

  Meer

 • Dagbestedingscentrum ’t Palet in Zuidwolde Noordwolderweg 51c

  Verschillende werkzaamheden passend bij iedere doelgroep! Naast de dagbesteding, is ’t Palet ook een ontmoetingsplek.

  Meer

 • Zorgboerderij ’n Goudstee in Noordwolde Noordwolderweg 10

  ’N Goudstee is een zorgboerderij in Noordwolde. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier wonen en werken.

  Meer

 • Dagbesteding Hoefslag en Het Baken in Ermelo Witteland 10-12-14-16-18

  Dagbesteding voor (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Het Hart op woonzorgpark De Hartenberg Apeldoornseweg 80

  Laat je verrassen door de unieke sfeer en de vele mogelijkheden bij Het Hart. Gezellig lunchen of een evenement? Ontdek het Hart.

  Meer

 • Dagbesteding De Ervaring in Ermelo Watertoren 4-6

  Bij dagbesteding De Ervaring kun je beleven, ontdekken en leren.

  Meer

 • Boerderij De Hartenberg in Wekerom Roeklaan 21

  Konijnen, cavia’s, geiten, varkens, pony’s en nog veel meer. Op de kinderboerderij is van alles te zien en te doen. Zeven dagen per week vrij toegankelijk.

  Meer

 • Zorgkwekerij Bloemenhof in Ermelo Molenkamp 79

  Een bloeiende én groeiende dagbestedingslocatie in Ermelo. Volop bloemen en planten voor particulieren en hoveniers.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonboerderij De Eikenzoom in Anerveen Anerveenseweg 33

  Woonboerderij de Eikenzoom is een werk-, woon- en vakantieboerderij voor verstandelijk beperkte jongeren.

  Meer

 • Wonen en dagbesteding in Laren: het Papageno Huis Naarderstraat 77

  In het Papageno Huis kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een licht verstandelijke beperking wonen en deelnemen aan dagbesteding.

  Meer

 • Dagbesteding Het Kan in Almere Pieter de Hooghstraat 3

  Het Kan is een creatieve dagbesteding in Almere.

  Meer

 • Zorgboerderij de Tinteler in Putten voor mensen met een beperking Tintelersteeg 21

  Zorgboerderij de Tinteler is een leuke en leerzame werk- en dagbestedingsplek, waar mensen met diverse beperkingen terecht kunnen. Dankzij jouw hulp zorgen wij ervoor dat het boerenbedrijf goed draaiende blijft!

  Meer

 • Petit Café Prins Heerlijk in Nijkerk Oranjelaan 56-58

  Bij ons in het café kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun talenten ontdekken. 

  Meer

 • Dagbesteding Klinkboerderij - Bosgroep Sprielderweg 207

  Een werkplek voor mensen die graag de handen uit de mouwen steken!

  Meer

 • Zorgboerderij Westbroek in ‘t Harde Eperweg 3

  Op zorgboerderij Westbroek kun je komen wonen en werken als je een verstandelijke beperking hebt. Op het terrein van de boerderij hebben we een groentetuin en schuren met allerlei dieren.

  Meer

 • Bakkerij Zonnehoeve in Apeldoorn Regenboogbrink 20

  Bakkerij Zonnehoeve levert het lekkerste brood en banket in omgeving Apeldoorn. We bieden ook dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. In de Brasserie worden producten van de bakkerij verkocht.

  Meer

 • Kinderboerderij De Kakelhoeve in Apeldoorn Lobsteinlaan 15

  De Kakelhoeve is een kinderboerderij met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding DoeKom in Apeldoorn Achisomoglaan 69

  DoeKom biedt dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding OnderDac in Apeldoorn Hannahlaan 21-31

  Op deze dagbesteding ondersteunen wij mensen met een ernstige meervoudige beperking of ouder wordende mensen.

  Meer

 • Activiteitencentrum Mazzeltov in Apeldoorn Regenboogbrink 6

  Een activiteitencentrum voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Punt in Apeldoorn Achisomoglaan 77-81

  De Punt is een dagbesteding waar mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag onder begeleiding ophaal- en bezorgwerkzaamheden kunnen doen.

  Meer

 • Kinderboerderij Laag Buurlo in Apeldoorn Homerusstraat 8

  Zoek je een werkplek buiten, dan is Vakgroep Ambachten locatie kinderboerderij Laag Buurlo een mooie mogelijkheid.

  Meer

 • Dagbesteding Vakgroep Ambachten in Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 50

  Vakgroep Ambachten is een creatieve dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen hier bijvoorbeeld met keramiek werken of huishoudelijke producten maken.

  Meer

 • Dagbesteding ’t Dreipunt in Elburg Noorderbreedte 1b

  ’t Dreipunt is een dagbestedingslocatie waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen leren houtbewerken en meubels maken.

  Meer

 • Dagbesteding in Vaassen Emsterweg 90

  Een dagbestedingslocatie voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum Doedac Hazenpad 11

  Doedac is een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking gevestigd in Wekerom.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum Tussenland in Wekerom Bosuillaan 15

  Bij Tussenland kan je terecht voor verschillende werkzaamheden.

  Meer

 • Kansrijk in Wekerom Bosuillaan 23

  Kansrijk geeft jongeren dagbesteding en onderwijs dat bij hen past.

  Meer

 • Zorgboerderij Makandra in Ede Kalverkampweg 1

  Zorgboerderij Makandra biedt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

  Meer

 • Zorgboerderij De Elsenhoek in Lunteren Molenweg 24-26

  De Elsenhoek is een zorgboerderij voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Het arbeidscentrum in Ede (Papier & meer) Horaplantsoen 2

  Dagbesteding het arbeidscentrum (Papier & meer).

  Meer

 • Leerwerkbedrijf De Rotonde Proosdijerveldweg 55

  Een leuk bedrijf met veel mogelijkheden waarbij iedereen op zijn eigen niveau en tempo werkt.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 26

  Een woning voor zeven volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Wielewaal in Druten Pa Hoeklaan 65

  Bij De Wielewaal worden evenementen georganiseerd voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Boerderij Boldershoeve in Druten Pa Hoeklaan 30

  Op boerderij Boldershoeve zijn verschillende dieren en een grote kwekerij waar planten worden gekweekt.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum (DAC) De Regenboog in Druten Pa Hoeklaan 14

  Voor mensen met een verstandelijke beperking die graag overdag willen werken of beleven. Van jongvolwassen tot senior.

  Meer

 • Dagbesteding Atelier Xi-Xi in Geldermalsen De Wieken 7

  In Atelier Xi-Xi werk je met andere mensen met een verstandelijke beperking als dagbesteding. Je kunt hier in het atelier creatief bezig zijn, of helpen in de winkel waar wij de kunstobjecten verkopen.

  Meer

 • Dagbesteding in Kerk Avezaath (Tempeltje) Thedingsweert 15

  Voor mensen met een verstandelijke beperking die graag de handen uit de mouwen steken.

  Meer

 • Dagbesteding De Loods in Tiel Thedingsweert 13

  Bij De Loods aan Thedingsweert 13 nemen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking deel aan dagbesteding.

  Meer

 • Dagcentrum De Batouwe in Tiel Boerhaavelaan 29

  Dagcentrum De Batouwe voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of aangeboren hersenletsel.

  Meer

Terug naar boven