Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld voor cliënten vanaf 12 jaar. Doel is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 12 jaar; 
  • ontwikkelingsniveau/IQ: cliënt is cognitief en sociaal-emotioneel in staat om redelijk zelfstandig arbeidsgerichte activiteiten uit te voeren.
  • problematiek: cliënt kan als gevolg van zijn beperking(en) niet (volledig) deelnemen aan onderwijs of betaald werk (met of zonder ondersteuning);
  • hulpvraag: het zo zelfstandig mogelijk werken met begeleiding die meer coachend, op afstand en samenwerkend als ‘collega’ vormgegeven wordt.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel: 

  • het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten.

  Subdoelen:

  • actief zijn;
  • vergroten en/of behouden van arbeidsvaardigheden;
  • behalen van (deel)certificaten;
  • stijgen op de participatieladder binnen eigen mogelijkheden.
 • Aard werkzaamheden

  Arbeidsmatige dagbesteding valt in trede 4 van de participatieladder. De participatieladder geeft aan in hoeverre iemand meedoet. De ladder is ontwikkeld als meetinstrument in het kader van het participatiebudget. De ladder meet het daadwerkelijke niveau van participatie van de klant. ’s Heeren Loo gebruikt de ladder om inzichtelijk te maken dat onze cliënten participeren. Ook diegenen die niet kunnen uitstromen naar betaald werk. Arbeidsmatige dagbesteding vindt meestal plaats in groepsverband. Het accent ligt op activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de cliënt en de markt. Er worden producten gemaakt die afgenomen worden door klanten. Werk staat centraal. De begeleiding die cliënten krijgen is coachend van karakter en gericht op samenwerken als ‘collega’s’. Ook een leer-werkplek valt onder trede 4 van de participatieladder. Dit is een plek binnen een regulier (extern) bedrijf waar iemand werkervaring kan opdoen: werkend leren, of combinatie van een opleiding en werkervaring opdoen in de praktijk. Het is mogelijk dat een externe werkgever een stagevergoeding biedt voor de gewerkte uren. Een leer-werkplek is opleiding in de praktijk en heeft een tijdelijk karakter. Na het afronden van de opleiding is de leerling in staat om in dat vakgebied te werken.

  Wanneer de cliënt voldoende vaardigheden heeft om een stap te zetten op de participatieladder is de volgende trede die van betaald werk met ondersteuning (trede 5). Het betreft hier beschut werk en een participatiebaan.

  Werkzame elementen

  • motiveren door middel van motiverende gesprekstechnieken;
  • het (samen) opdoen van succeservaringen;
  • begeleiden met ‘handen op de rug’ (Op Eigen Benen/INVRA);
  • inschakelen van de cliënten daar waar kan en daar waar nodig;
  • overname van de cliënt daar waar nodig;
  • werken vanuit de visie ‘samen 100 %’: cliënten doen altijd een succeservaring op, een activiteit kan niet mislukken;
  • in balans houden van de energie huishouding (inspanning-ontspanning);
  • activiteiten voorspelbaar maken en herhaaldelijk terug laten komen.
  • werken met taakanalyses;
  • werken met ondersteunende communicatiemiddelen (pictogrammen, visualisatie, voordoen);
  • het zichtbaar maken van de arbeidsvaardigheden en de ontwikkeling hierbinnen d.m.v. INVRA Arbeid. 
  • het behalen van certificaten passend bij de werkzaamheden en de behaalde resultaten (het opbouwen van een werkportfolio); 
  • het starten met werk binnen een beschutte omgeving (binnen de dagbesteding) en vandaaruit zo mogelijk uitbouwen naar een passende arbeidsplaats;
  • het bieden van scholing aan de hand van de training ‘Brug naar Werk’ (voorbereiding op stage en werk).

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders en/of begeleiders worden zo veel mogelijk betrokken. Er vindt een overdracht plaats van ouders/begeleiders naar de dagactiviteit en vice versa.
  Bij arbeidsmatige dagbesteding wordt er vaak samen met ouders/verwanten, werkbegeleider (activiteitenbegeleider) en eventueel een jobcoach een plan van aanpak gemaakt. Hiervoor kan de uitkomst van INVRA Arbeid benut worden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Arbeidsmatige dagbesteding is dagbesteding op maat van de cliënt. Op basis van zijn/ haar (on)mogelijkheden en interesses wordt gestreefd naar een zo passend mogelijke invulling van de ondersteuning en werksetting.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Arbeidsmatige dagbesteding kan in dagdelen afgenomen worden. Er kan maximaal gebruik gemaakt worden van 10 dagdelen, maandag tot en met vrijdag. Dit is afhankelijk van de indicatie van de cliënt. De groepsgrootte is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt (indicatie) en het type arbeidsactiviteit.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De begeleiders zijn aan het werk tussen 8.30/9.00 en 17.00 uur. Begeleiders hebben tijd om werkdoelen op te stellen, te rapporteren en te evalueren. Daarnaast maken zij deel uit van multidisciplinaire overleggen van de cliënt.

 • Setting

  De dagactiviteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie van de cliënt. Dit kan op of buiten een zorgpark/ locatie van ’s Heeren Loo zijn.

  Professional

  Begeleider A, B of C. Minimaal opleidingsniveau: zorg 3.
  Begeleider A kan ook opleidingsniveau MBO 2 hebben.
  Begeleider B en C hebben opleidingsniveau MBO 3, C soms 4.
  Persoonlijk begeleider heeft opleidingsniveau MBO 4+.
  Begeleider A mag gezien de benodigde bevoegdheden de dagbestedingsgroep niet alleen draaien. Er is dus sprake van een medewerker A en B of van een medewerker B of C. Per locatie zal dit verschillen.
  Medewerkers zijn, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt(en), bevoegd en bekwaam op het gebied van toediening van medicatie enzovoorts en hebben kennis van de betreffende cliëntgroep(en).

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

   Benodigdheden zijn gebaseerd op het product dat gemaakt wordt of de dienst die aangeboden wordt.

  • Gebaseerd op / bewerking van:

   De werkwijze maakt gebruik van elementen uit Triple C, Op Eigen Benen en het Eigen Initiatief Model.

   • Scholten, G. & Schuurman, M. (2008). Eigenwaarde. Leermethodiek Op Eigen Benen. Achtergrond en toepassing. Wezep: INVRA.
   • Timmer, J.T. , Dekker, K.A. & Voortman H. (2003). Eigen Initiatief Model. Theorie en toepassing. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.
   • Wouwe, H. van & Weerd, D. van de (2015). Het gewone leven ervaren (Triple C in theorie en praktijk). Sliedrecht: ASVZ.

   Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van INVRA Arbeid en ‘Brug naar werk’.

   Effectiviteit

   Uit praktijkervaring blijkt dat het werken met arbeidsmatige activiteiten een goede en zinvolle invulling van de dag kan bieden. Cliënten worden gewaardeerd, ontwikkelen zich, krijgen of houden een goed zelfbeeld en eigenwaarde.

  • Dagbesteding Veldbries in Monster Binnenhof 2

   Ontwikkel je talent bij Veldbries met zinvolle activitieiten binnen en buiten.

   Meer

  • Dagbesteding Terrein & Groen Buitenhof 1

   Terrein & Groen is een dagbesteding op Het Westerhonk in Monster voor jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking.

   Meer

  • ECO-street in Monster Bosweg 13-15

   De ECO-street is een dagbesteding met een milieustraat op Het Westerhonk in Monster.

   Meer

  • 't Oude Ambacht in Schagen Witte Paal 208

   't Oude Ambacht is een bakkerij waar mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn.

   Meer

  • Buro VeeTee op Groot Schuylenburg in Apeldoorn Regenboogbrink 26

   Buro VeeTee is de afdeling binnen ’s Heeren Loo die verantwoordelijk is voor het organiseren van het vrijetijdsaanbod.

   Meer

  • Smit Plastics - dagbesteding Ampèrestraat 10

   Aan de Amperestraat 10 zit het bedrijf ‘Smit Plastics’. Dit is een externe dagbestedingsplek waar mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking werken.

   Meer

  • Dagbesteding op boerderij De Witte Schuur in Culemborg Prijsseweg 16

   De Witte Schuur is de schapenboerderij van de familie van Herwijnen. Zij stellen de boerderij beschikbaar voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

   Meer

  • Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd 't Klooster 5

   Heerlijkheid Mariënwaerdt is een schitterend uitgestrekt familielandgoed in de Betuwe. Mensen met een verstandelijke beperking komen hier voor dagbesteding.

   Meer

  • Dagbesteding Helder Zicht IJsselmeerstraat 2

   Verzorgingstehuis de Lichtboei is een unieke locatie waar mensen met een verstandelijke beperking verschillende werkzaamheden verrichten.

   Meer

  • Dagbesteding bij Dolfinarium Zuiderzeeboulevard 22

   Bij het Dolfinarium hebben mensen met een verstandelijke beperking diverse mogelijkheden. Je kunt op verschillende plekken werken. We runnen onder andere met elkaar de personeelskantine op het Dolfinarium. Daarnaast zorgen we dat het park er netjes uitziet.

   Meer

  • Klus-o-theek in Apeldoorn Hannahlaan 21

   Hou jij van klusjes doen, maar heb je wel graag afwisselend werk? Kom werken bij dagbesteding de Klus-o-theek in Apeldoorn!

   Meer

  • Copyshop in Apeldoorn Regenboogbrink 30

   In de Copyshop in Apeldoorn draait alles om documenten mooi opmaken, printen en afwerken. Wil jij je diploma aankomend grafisch ontwerper halen of ga je graag nieten of lamineren, dan is de Copyshop in Apeldoorn de ideale leer-werkplek voor jou!

   Meer

  • Brasserie De Zon in Apeldoorn Regenboogbrink 20

   Brasserie De Zon is een sfeervol restaurant voor het hele gezin. Vind je het leuk om mensen te bedienen, dan is hier werken iets voor jou!

   Meer

  • Cadeauwinkel LooKado in Apeldoorn Regenboogbrink 30

   Bij LooKado hebben we prachtige cadeaus voor iedereen. Vind jij contact met klanten leuk en barst jij van de creatieve ideeën? Dan is dit werk echt wat voor jou!

   Meer

  • Papiermakerij in Apeldoorn Regenboogbrink 30

   De papiermakerij is een werk- en leerbedrijf waar producten worden gemaakt van papier.

   Meer

  • Het Fietsenhoekje in Apeldoorn Regenboogbrink 22

   Het Fietsenhoekje op de Brink is een fietsenwinkel waar jij tweedehands fietsen en onderdelen verkoopt. Ben jij een fietsenfanaat en hou je van techniek? Kom dan bij ons werken.

   Meer

  • Supermarkt Spar in Apeldoorn Regenboogbrink 24

   De Spar is een kleine, gezellige supermarkt. Je kunt hier natuurlijk boodschappen doen, maar ook als dagbesteding vakken vullen, de kassa bedienen en bestellingen doen.

   Meer

  • Houtbewerking Stoer in Monster Buitenhof 3

   Bij Stoer kan je terecht voor alles wat met hout te maken heeft!

   Meer

  • Atelier Top in Monster Vijverweg 2

   Bij Atelier Top worden schilderijen, keramiek, mozaïek, kaarsen en andere kunstzinnige voorwerpen gemaakt.

   Meer

  • Dagbesteding op Landgoed Kraaiveld De roef 4

   Op Landgoed Kraaiveld kunnen mensen met een Wmo- of een Wlz-indicatie of een Pgb deelnemen aan de dagbesteding.

   Meer

  • Restaurant Plein6 Noordwijk Spar supermarkt, restaurant en bakkerij

   Bij 's Heeren Loo werken mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding bij de supermarkt, het lunchcafé of de bakkerij.

   Meer

  • Duinboerderij Willemshoeve in Monster Hoevelaan 17

   De boerderij is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.

   Meer

  • Het Kruispunt in Noordwijk Pianolaan 2

   Een wijkcentrum met een multifunctionele functie voor jong en oud.

   Meer

  • Kringloopwinkel De ‘Berghshop’ in Noordwijk Wintertuinlaan 22

   Meer

  • Bloemenwinkel Berghbloem in Noordwijk Vioollaan 1

   Meer

  • Dagbesteding Groenvoorziening in Noordwijk Zonnelaan 8

   Dagbesteding voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

   Meer

  • Speel-o-theek De Speelbergh in Noordwijk Wintertuinlaan 2

   De Speelbergh is een speel-o-theek in Noordwijk, gespecialiseerd in speelgoed voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

   Meer

  • Dagbesteding Villa Tomata in Noordwijk Hertenlaan 3-5

   Villa Tomata biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze deelnemers werken graag in de buitenlucht.

   Meer

  • Boerderij d'Overkant in Noordwijk Hertenlaan 11

   Genieten van de rare sprongen van de geitjes? Of kijken bij de pasgeboren lammetjes? Of de leuke activiteiten bezoeken die het team van de boerderij regelmatig organiseert? Je bent van harte welkom aan de Hertenlaan 11.

   Meer

  • Paspartoe ateliers en winkel in Noordwijk Albertus van Velsenstraat 2

   Onze kunstenaars bij Paspartoe in Noordwijk werken ook in opdracht. De kunst is ook te huur tegen een klein bedrag te huren.

   Meer

  • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Albertus van Velsenstraat 4-6-8

   Albertus van Velsenstraat 4-6-8 is een woongroep aan de rand van Noordwijk. Er wonen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

   Meer

  • Werk & Werktoeleiding in Noordwijk Keyserswey 55

   Aan de Keyserswey 55 in Noordwijk zit dagbestedingslocatie ‘Werk & Werktoeleiding’. Er is onder andere een lokaal voor administratieve werkzaamheden en een lokaal voor industriële werkzaamheden.

   Meer

  • Paspartoe ateliers en winkel in Hillegom Meerstraat 18a

   Op onze vestiging in Hillegom vind je ateliers en een klein verkooppunt.

   Meer

  • Paspartoe ateliers en cadeauwinkel in Katwijk Voorstraat 45-47

   Paspartoe is een creatief centrum en snoezeltheater in Katwijk.

   Meer

  • Lunchcafé Deksels in Leiden Granaatplein 1

   Dé plek in Leiden voor ontmoetingen, een (h)eerlijke lunch of een lekkere kop koffie.

   Meer

  • Dagbesteding Olmenhorst - Haarlemmermeerpolder Lisserbroek Lisserweg 481

   Op Landgoed de Olmenhorst werken mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

   Meer

  • Dagbesteding De Blockhut in Lisse Keukenhof 1

   De Blockhut op landgoed Keukenhof biedt deelnemers met een lichte beperking een productieve dagbesteding

   Meer

  • Jobcoaching Start Punt in Monster Vijverweg 18

   Start Punt is een jobcoachorganisatie die mensen met een lichte verstandelijke beperking ondersteunt bij het vinden en behouden van passend werk.

   Meer

  • Samen – eten, drinken en ontmoeten in Monster Vijverweg 11

   Bij restaurant Samen kun je genieten van een lekkere kop koffie, lunch of een drankje.

   Meer

  • De Koekenbakker in Monster Vijverweg 11

   Voor een lekkere taart, koekjes of gebakjes zit je bij De Koekenbakker goed!

   Meer

  • Belevingstuin de Bosroos in Monster Bosweg 18

   De Bosroos is een belevingstuin waar je de natuur kunt beleven en bijzondere ervaringen kunt opdoen.

   Meer

  • Dagbesteding De Vuurtoren in Monster Parklaan 1

   De Vuurtoren is een dagbesteding met 6 groepen.

   Meer

  • Buurtpunt Het Karmijn in Den Haag Vaillantlaan 422

   Het Karmijn is een gezellig buurtpunt in de Schilderswijk in Den Haag.

   Meer

  • Het Kompas in Wateringen Turfschipper 38

   Het Kompas doet allerlei klussen voor medewerkers en bewoners van Het Westerhonk, maar ook voor opdrachtgevers uit het Westland.

   Meer

  • Kadowinkel De Hooge Hoed in 's-Gravenzande Naaldwijkseweg 257

   De Hooge Hoed is een creatieve dagbesteding en bestaat uit een winkel en een atelier.

   Meer

  • Kinderboerderij op woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp Essenhout 30

   Op woonzorgpark Noorderhaven vind je een kinderboerderij met onder andere paarden, varkens, herten en kleinvee.

   Meer

  • Dagbesteding De Repro, kaarsenmakerij en De Werkvloer in Julianadorp Eikenhout 344-357

   De Repro is een kleine copyshop waar bewoners van woonzorgpark Noorderhaven mooi en professioneel drukwerk leveren. In de kaarsenmakerij maken deelnemers van onze dagbesteding trendy kaarsen in alle mogelijke kleuren.

   Meer

  • Dagbesteding 't Skagerrak in Schagen De Spreng 2 t/m 14

   Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. In de winkel worden de gemaakte producten verkocht.

   Meer

  • Begeleid wonen in een groepswoning in Alkmaar Krelagestraat 21-23-25-29-31-35

   Krelagestraat 21 t/m 35 is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

   Meer

  • Cadeauwinkel en textielwerkplaats De Boterbloem in Julianadorp Schoolweg 39

   De Boterbloem is een cadeauwinkel en textielwerkplaats in Julianadorp waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

   Meer

  • De Boterbloem in Anna Paulowna Stationsweg 18

   Dagbesteding De Boterbloem op het NS-station van Anna Paulowna biedt horeca- en winkelwerkzaamheden aan mensen met een verstandelijke beperking.

   Meer

  • Dagbesteding de Klaproos in Den Helder Vrede & Vrijheid 7

   Al onze gemaakt producten worden in de winkel verkocht!

   Meer

  • Dagbesteding en Ontmoetingscentrum Bedum Fazant 13

   Iedereen is welkom in het Ontmoetingcentrum in Bedum, waar we allerlei activiteiten organiseren voor buurtbewoners of bedrijven. Daardoor is hier altijd genoeg werk! Je kunt hier in de dagbesteding leren om in de horeca te werken.

   Meer

  • Begeleid wonen in een groepswoning in Appingedam Pieter Bieremastraat 5

   De Pieter Bieremastraat is een vrijstaande woning in een woonwijk in Appingedam. Voor als je een lichte verstandelijke beperking hebt.

   Meer

  • Cadeauwinkel Kadootje Opmaat in Bedum Grotestraat 18-20

   Cadeauwinkel Kadootje Opmaat is een sfeervolle dagbestedingslocatie in het centrum van Bedum. Mensen met een verstandelijke beperking maken er bijvoorbeeld cadeautjes en verrichten er diverse andere werkzaamheden.

   Meer

  • Dagbestedingscentrum ’t Palet in Zuidwolde Noordwolderweg 51c

   Dagbesteding met werkzaamheden passend bij iedere doelgroep! ’t Palet is ook een ontmoetingsplek.

   Meer

  • Zorgboerderij ’n Goudstee in Noordwolde Noordwolderweg 10

   ’N Goudstee is een zorgboerderij in Noordwolde. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier werken.

   Meer

  • Lunchroom Puur in Amersfoort Berkenweg 11

   In het hoofdgebouw van 's Heeren Loo vind je lunchroom Puur, waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

   Meer

  • Repro de Postkamer in Ermelo Watertoren 10

   In Repro de Postkamer in Ermelo wordt mooi en professioneel drukwerk gemaakt en post gesorteerd en bezorgd door enthousiaste medewerkers.

   Meer

  • Tuincentrum Bloemenhof in Ermelo Molenkamp 79

   Een bloeiende én groeiende dagbestedingslocatie in Ermelo. Volop bloemen en planten voor particulieren en hoveniers.

   Meer

  • Werken en dagbesteding in het Papageno Huis Naarderstraat 77

   Het Papageno Huis voor werken en dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een lichte verstandelijke beperking.

   Meer

  • Met begeleiding zelfstandig leren wonen in het prachtige Papageno Huis Naarderstraat 77

   Het Papageno Huis voor wonen en dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een lichte verstandelijke beperking.

   Meer

  • Dagbesteding De Werkwijzer in Ermelo Hoenderweg 15c

   De Werkwijzer is een in- en ompakbedrijf op het industrieterrein van Ermelo.

   Meer

  • Grand Café Alleman in Harderwijk Triasplein 1

   Bij Grand Café Alleman werken collega´s met een verstandelijke of lichamelijke beperking onder professionele begeleiding. Je kan werken in de keuken, bar of bediening.

   Meer

  • Dagbesteding op boerderij Tinteler in Putten Tintelersteeg 21

   Boerderij Tinteler is een leuke en leerzame werk- en dagbestedingsplek, waar mensen met diverse beperkingen terecht kunnen. Dankzij jouw hulp zorgen wij ervoor dat het boerenbedrijf goed draaiende blijft!

   Meer

  • Petit Café Prins Heerlijk in Nijkerk Oranjelaan 56-58

   Bij ons in het café kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun talenten ontdekken. 

   Meer

  • Kringloopwinkel Goed Bezig in Nijkerk Nijverheidsstraat 7

   Een veelzijdige kringloopwinkel waar mensen met een beperking allerlei werkzaamheden verrichten.

   Meer

  • Zorgboerderij Westbroek in ‘t Harde Eperweg 3

   Wonen en werken op zorgboerderij Westbroek voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een groentetuin en schuren met dieren.

   Meer

  • Boerderij Op ’t Schroat in Oosterwolde Oostendorperstraatweg 65

   Boerderij Op 't Schroat is een dagbesteding waar mensen met een verstandelijke beperking werken op het land, in het atelier of in de boerderijwinkel.

   Meer

  • Dagbesteding Veensche Kas in Nijkerkerveen Schoolstraat 28A

   In de Veensche Kas worden onder andere kruiden, tomaten en kool gezaaid en geoogst.

   Meer

  • Dagbesteding De Groengroep op Urk Nagel 56

   De Groengroep is onderdeel van het Trefpunt, een dagbestedingslocatie op Urk. Als Groengroep zijn we de hele dag lekker buiten om groenonderhoud te doen.

   Meer

  • Dagbesteding Het Trefpunt op Urk Nagel 56, Urk

   ‘t Trefpunt is een dagbesteding en cadeauwinkel en productieruimte in één. Wij verkopen onder andere Urker spullen, houten speelgoed en je drinkt hier de lekkerste koffie met huisgemaakte taart.

   Meer

  • Dagbesteding Brasserie De Schauw in Putten Schauwplein 27

   Brasserie De Schauw voor dagbesteding in de horeca voor mensen met een verstandelijke beperking.

   Meer

  • Dagbesteding Ut Obertjen in Urk Wijk 2-94a

   Ut Obertjen is een dagbesteding op Urk met een winkel en restaurantje. Als volwassene met een verstandelijke beperking kun je hier dagbesteding doen, zoals taarten bakken of in het winkeltje werken.

   Meer

  • Bakkerij Zonnehoeve in Apeldoorn Regenboogbrink 20

   Bakkerij Zonnehoeve levert het lekkerste brood en banket in omgeving Apeldoorn. Mensen met een verstandelijke beperking hebben hier hun dagbesteding. In de Brasserie worden producten van de bakkerij verkocht.

   Meer

  • Kinderboerderij De Kakelhoeve in Apeldoorn Lobsteinlaan 15

   De Kakelhoeve is een kinderboerderij met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

   Meer

  • Dagbesteding De Punt in Apeldoorn Achisomoglaan 77-81

   De Punt is een dagbesteding waar mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag onder begeleiding ophaal- en bezorgwerkzaamheden kunnen doen.

   Meer

  • Zorghoutvesterij Welna in Epe Soerelseweg 9-11

   Wij onderhouden de landgoederen Welna en Tongeren en maken mooie producten van hout.

   Meer

  • Dagbesteding ’t Dreipunt in Elburg Noorderbreedte 1b

   ’t Dreipunt is een dagbestedingslocatie waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen leren houtbewerken en meubels maken.

   Meer

  • Het Hart op woonzorgpark De Hartenberg Apeldoornseweg 80

   Het Hart is het bruisend middelpunt op woonzorgpark De Hartenberg van ’s Heeren Loo. Het Hart brengt cliënten, medewerkers en verwanten bij elkaar.

   Meer

  • Dagactiviteitencentrum Doedac Hazenpad 11

   Doedac is een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking gevestigd in Wekerom.

   Meer

  • Boerderij De Hartenberg in Wekerom Roeklaan 21

   Konijnen, cavia’s, geiten, varkens, pony’s en nog veel meer. Op de kinderboerderij is van alles te zien en te doen. Zeven dagen per week vrij toegankelijk.

   Meer

  • Dagbesteding op boerderij Makandra in Ede Kalverkampweg 1

   Boerderij Makandra is dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

   Meer

  • Kunstuitleen de Verbeelding in Ede Proosdijerveldweg 55

   De Verbeelding is een kunstuitleen in Ede waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

   Meer

  • Zorgboerderij De Elsenhoek in Lunteren Molenweg 24-26

   De Elsenhoek is een zorgboerderij voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

   Meer

  • Leer-werkbedrijf Het Arbeidcentrum Horaplantsoen 2

   Leer-werkbedrijf Het Arbeidcentrum.

   Meer

  • Leerwerklocatie De Rotonde Proosdijerveldweg 55

   Een leuk bedrijf met veel mogelijkheden waarbij iedereen op zijn eigen niveau en tempo werkt.

   Meer

  • Dagbesteding De Wielewaal in Druten Pa Hoeklaan 65

   De Wielewaal organiseert evenementen voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking.

   Meer

  • Boerderij en kwekerij Boldershoeve Pa Hoeklaan 32 in Druten

   Dagbesteding voor mensen met een beperking op boerderij Boldershoeve. Er zijn dieren en een grote plantenkwekerij.

   Meer

  • Kopiegroep Kleurrijk Pa Hoeklaan 14

   Voor mensen met een verstandelijke beperking die graag overdag willen werken of beleven. Van jongvolwassen tot senior.

   Meer

  • Dagbesteding Atelier Xi-Xi in Geldermalsen De Wieken 7

   In Atelier Xi-Xi werk je met andere mensen met een verstandelijke beperking als dagbesteding. Je kunt hier in het atelier creatief bezig zijn, of helpen in de winkel waar wij de kunstobjecten verkopen.

   Meer

  • Dagbesteding De Loods in Tiel Thedingsweert 13

   Bij De Loods aan Thedingsweert 13 nemen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking deel aan dagbesteding.

   Meer

  • Dagcentrum De Batouwe in Tiel Boerhaavelaan 29

   Dagcentrum De Batouwe voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of aangeboren hersenletsel.

   Meer

  • Kadowinkel Okee Kleibergsestraat 25-27-29

   Kadowinkel Okee is een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

   Meer

  • Dagcentrum De Harmonika in Zaltbommel Nieuwe Tijningen 9

   Bij de Harmonika is heel veel mogelijk. Kom je bij ons deelnemen aan de dagbesteding? Over verveling hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken!

   Meer

  • Begeleid wonen in Druten Kattenburg 57a

   Een woning met 5 bewoners voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

   Meer

  • LeerWerkPlein Auriga in Dordrecht Calandstraat 24a

   LeerWerkPlein Auriga begeleidt jongeren met een lichte verstandelijke beperking bij het vergroten van hun vaardigheden, competenties en eigenwaarde.

   Meer

  • Dagbesteding Linnenservice in Wekerom Bosuillaan 15

   Een dagbestedingslocatie en vrijetijdsactiviteit voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

   Meer

  • Activiteitencentrum Mazzeltov in Apeldoorn Regenboogbrink 6

   Een activiteitencentrum voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

   Meer

  Terug naar boven