Vacatures 12 nieuw

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld voor cliënten vanaf 12 jaar. Doel is het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 12 jaar; 
  • ontwikkelingsniveau/IQ: cliënt is cognitief en sociaal-emotioneel in staat om redelijk zelfstandig arbeidsgerichte activiteiten uit te voeren.
  • problematiek: cliënt kan als gevolg van zijn beperking(en) niet (volledig) deelnemen aan onderwijs of betaald werk (met of zonder ondersteuning);
  • hulpvraag: het zo zelfstandig mogelijk werken met begeleiding die meer coachend, op afstand en samenwerkend als ‘collega’ vormgegeven wordt.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel: 

  • het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten.

  Subdoelen:

  • actief zijn;
  • vergroten en/of behouden van arbeidsvaardigheden;
  • behalen van (deel)certificaten;
  • stijgen op de participatieladder binnen eigen mogelijkheden.
 • Aard werkzaamheden

  Arbeidsmatige dagbesteding valt in trede 4 van de participatieladder. De participatieladder geeft aan in hoeverre iemand meedoet. De ladder is ontwikkeld als meetinstrument in het kader van het participatiebudget. De ladder meet het daadwerkelijke niveau van participatie van de klant. ’s Heeren Loo gebruikt de ladder om inzichtelijk te maken dat onze cliënten participeren. Ook diegenen die niet kunnen uitstromen naar betaald werk. Arbeidsmatige dagbesteding vindt meestal plaats in groepsverband. Het accent ligt op activiteiten met een zelfstandig karakter waarbij het vaak zal gaan om het tot stand brengen van een product of dienst, afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de cliënt en de markt. Er worden producten gemaakt die afgenomen worden door klanten. Werk staat centraal. De begeleiding die cliënten krijgen is coachend van karakter en gericht op samenwerken als ‘collega’s’. Ook een leer-werkplek valt onder trede 4 van de participatieladder. Dit is een plek binnen een regulier (extern) bedrijf waar iemand werkervaring kan opdoen: werkend leren, of combinatie van een opleiding en werkervaring opdoen in de praktijk. Het is mogelijk dat een externe werkgever een stagevergoeding biedt voor de gewerkte uren. Een leer-werkplek is opleiding in de praktijk en heeft een tijdelijk karakter. Na het afronden van de opleiding is de leerling in staat om in dat vakgebied te werken.

  Wanneer de cliënt voldoende vaardigheden heeft om een stap te zetten op de participatieladder is de volgende trede die van betaald werk met ondersteuning (trede 5). Het betreft hier beschut werk en een participatiebaan.

  Werkzame elementen

  • motiveren door middel van motiverende gesprekstechnieken;
  • het (samen) opdoen van succeservaringen;
  • begeleiden met ‘handen op de rug’ (Op Eigen Benen/INVRA);
  • inschakelen van de cliënten daar waar kan en daar waar nodig;
  • overname van de cliënt daar waar nodig;
  • werken vanuit de visie ‘samen 100 %’: cliënten doen altijd een succeservaring op, een activiteit kan niet mislukken;
  • in balans houden van de energie huishouding (inspanning-ontspanning);
  • activiteiten voorspelbaar maken en herhaaldelijk terug laten komen.
  • werken met taakanalyses;
  • werken met ondersteunende communicatiemiddelen (pictogrammen, visualisatie, voordoen);
  • het zichtbaar maken van de arbeidsvaardigheden en de ontwikkeling hierbinnen d.m.v. INVRA Arbeid. 
  • het behalen van certificaten passend bij de werkzaamheden en de behaalde resultaten (het opbouwen van een werkportfolio); 
  • het starten met werk binnen een beschutte omgeving (binnen de dagbesteding) en vandaaruit zo mogelijk uitbouwen naar een passende arbeidsplaats;
  • het bieden van scholing aan de hand van de training ‘Brug naar Werk’ (voorbereiding op stage en werk).

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders en/of begeleiders worden zo veel mogelijk betrokken. Er vindt een overdracht plaats van ouders/begeleiders naar de dagactiviteit en vice versa.
  Bij arbeidsmatige dagbesteding wordt er vaak samen met ouders/verwanten, werkbegeleider (activiteitenbegeleider) en eventueel een jobcoach een plan van aanpak gemaakt. Hiervoor kan de uitkomst van INVRA Arbeid benut worden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Arbeidsmatige dagbesteding is dagbesteding op maat van de cliënt. Op basis van zijn/ haar (on)mogelijkheden en interesses wordt gestreefd naar een zo passend mogelijke invulling van de ondersteuning en werksetting.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Arbeidsmatige dagbesteding kan in dagdelen afgenomen worden. Er kan maximaal gebruik gemaakt worden van 10 dagdelen, maandag tot en met vrijdag. Dit is afhankelijk van de indicatie van de cliënt. De groepsgrootte is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt (indicatie) en het type arbeidsactiviteit.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  De begeleiders zijn aan het werk tussen 8.30/9.00 en 17.00 uur. Begeleiders hebben tijd om werkdoelen op te stellen, te rapporteren en te evalueren. Daarnaast maken zij deel uit van multidisciplinaire overleggen van de cliënt.

 • Setting

  De dagactiviteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie van de cliënt. Dit kan op of buiten een zorgpark/ locatie van ’s Heeren Loo zijn.

  Professional

  Begeleider A, B of C. Minimaal opleidingsniveau: zorg 3.
  Begeleider A kan ook opleidingsniveau MBO 2 hebben.
  Begeleider B en C hebben opleidingsniveau MBO 3, C soms 4.
  Persoonlijk begeleider heeft opleidingsniveau MBO 4+.
  Begeleider A mag gezien de benodigde bevoegdheden de dagbestedingsgroep niet alleen draaien. Er is dus sprake van een medewerker A en B of van een medewerker B of C. Per locatie zal dit verschillen.
  Medewerkers zijn, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt(en), bevoegd en bekwaam op het gebied van toediening van medicatie enzovoorts en hebben kennis van de betreffende cliëntgroep(en).

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Benodigdheden zijn gebaseerd op het product dat gemaakt wordt of de dienst die aangeboden wordt.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De werkwijze maakt gebruik van elementen uit Triple C, Op Eigen Benen en het Eigen Initiatief Model.

  • Scholten, G. & Schuurman, M. (2008). Eigenwaarde. Leermethodiek Op Eigen Benen. Achtergrond en toepassing. Wezep: INVRA.
  • Timmer, J.T. , Dekker, K.A. & Voortman H. (2003). Eigen Initiatief Model. Theorie en toepassing. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.
  • Wouwe, H. van & Weerd, D. van de (2015). Het gewone leven ervaren (Triple C in theorie en praktijk). Sliedrecht: ASVZ.

  Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van INVRA Arbeid en ‘Brug naar werk’.

  Effectiviteit

  Uit praktijkervaring blijkt dat het werken met arbeidsmatige activiteiten een goede en zinvolle invulling van de dag kan bieden. Cliënten worden gewaardeerd, ontwikkelen zich, krijgen of houden een goed zelfbeeld en eigenwaarde.

 • 't Oude Ambacht in Schagen Witte Paal 208

  't Oude Ambacht is een bakkerij waar mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn.

  Meer

 • Buro VeeTee op Groot Schuylenburg in Apeldoorn Regenboogbrink 26

  Buro VeeTee is de afdeling binnen ’s Heeren Loo die verantwoordelijk is voor het organiseren van het vrijetijdsaanbod.

  Meer

 • Smit Plastics - dagbesteding Ampèrestraat 10

  Aan de Amperestraat 10 zit het bedrijf ‘Smit Plastics’. Dit is een externe dagbestedingsplek waar mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking werken.

  Meer

 • Zorgboerderij De Witte Schuur in Culemborg Prijsseweg 16

  De Witte Schuur is de schapenboerderij van de familie van Herwijnen. Zij stellen de boerderij beschikbaar voor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd 't Klooster 5

  Heerlijkheid Mariënwaerdt is een schitterend uitgestrekt familielandgoed in de Betuwe. We bieden hier dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding Helder Zicht IJsselmeerstraat 2

  Verzorgingstehuis de Lichtboei is een unieke locatie waar mensen met een verstandelijke beperking verschillende werkzaamheden verrichten.

  Meer

 • Werk en dagbesteding Amerhorst Zandbergenlaan 44

  De Amerhorst is een woonzorgcomplex voor ouderen. Tevens is het een werk- en dagbestedingslocatie voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Meer

 • Dagbesteding bij Dolfinarium Strandboulevard Oost 1

  Bij het Dolfinarium hebben mensen met een verstandelijke beperking allerlei soorten dagbesteding doen. Bijvoorbeeld in de horeca werken of het park netjes houden.

  Meer

 • Klus-o-theek in Apeldoorn Laan van Groot Schuylenburg 407

  Hou jij van klusjes doen, maar heb je wel graag afwisselend werk? Kom werken bij dagbesteding de Klus-o-theek in Apeldoorn!

  Meer

 • Copyshop in Apeldoorn Regenboogbrink 30

  In de Copyshop in Apeldoorn draait alles om documenten mooi opmaken, printen en afwerken. Wil jij je diploma aankomend grafisch ontwerper halen of ga je graag nieten of lamineren, dan is de Copyshop in Apeldoorn de ideale leer-werkplek voor jou!

  Meer

 • Brasserie De Zon in Apeldoorn Regenboogbrink 20

  Brasserie De Zon is een sfeervol restaurant voor het hele gezin. Vind je het leuk om mensen te bedienen, dan is hier werken iets voor jou!

  Meer

 • Cadeauwinkel LooKado in Apeldoorn Regenboogbrink 30

  Bij LooKado hebben we prachtige cadeaus voor iedereen. Vind jij contact met klanten leuk en barst jij van de creatieve ideeën? Dan is dit werk echt wat voor jou!

  Meer

 • Het Fietsenhoekje in Apeldoorn Regenboogbrink 22

  Het Fietsenhoekje op de Brink is een fietsenwinkel waar jij tweedehands fietsen en onderdelen verkoopt. Ben jij een fietsenfanaat en hou je van techniek? Kom dan bij ons werken!

  Meer

 • Supermarkt Spar in Apeldoorn Regenboogbrink 24

  De Spar is een kleine, gezellige supermarkt. Je kunt hier natuurlijk boodschappen doen, maar ook als dagbesteding vakken vullen, de kassa bedienen en bestellingen doen.

  Meer

 • Houtbewerking Stoer Buitenhof 3

  Bij Stoer kan je terecht voor alles wat met hout te maken heeft!

  Meer

 • Zorgboerderij Hendrikahoeve in Haaksbergen Schoolkaterdijk 76

  Zorgboerderij de Hendrikahoeve biedt deeltijdopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in een rustige, groene omgeving.

  Meer

 • Paspartoe ateliers en winkel in Noordwijk Albertus van Velsenstraat 2

  Onze kunstenaars bij Paspartoe in Noordwijk werken ook in opdracht. Daarnaast is het mogelijk de mooiste kunst tegen een klein bedrag te huren.

  Meer

 • Paspartoe ateliers en winkel in Hillegom Meerstraat 18a

  Op onze vestiging in Hillegom vind je ateliers en een klein verkooppunt.

  Meer

 • Paspartoe ateliers en cadeauwinkel in Katwijk Voorstraat 45-47

  In Katwijk vind je bij Paspartoe een creatief centrum en een snoezeltheater.

  Meer

 • Dagbesteding in Monster Bij 'Samen' op Het Westerhonk

  Vijverweg 11 tot en met 19 is een dagbesteding met acht verschillende groepen voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • De Koekenbakker in Monster Vijverweg 11-13-15-17-19

  Voor een lekkere taart, koekjes of gebakjes zit je bij De Koekenbakker goed!

  Meer

 • Kadowinkel De Hooge Hoed in 's-Gravenzande Naaldwijkseweg 257

  De Hooge Hoed is een creatieve dagbesteding en bestaat uit een winkel en een atelier.

  Meer

 • Het Kruispunt in Noordwijk Pianolaan 2

  Een wijkcentrum met een multifunctionele functie voor jong en oud.

  Meer

 • Eat&Meet (lunchcafé, bakkerij en Spar supermarkt) in Noordwijk Rechthoeklaan 10

  Op de Rechthoeklaan 10 vind je lunchcafé Eat&Meet, de bijbehorende bakkerij en de Spar supermarkt. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding.

  Meer

 • Kringloopwinkel De ‘Berghshop’ in Noordwijk Wintertuinlaan 22

  Wil jij dagbesteding doen in onze Kringloopwinkel De Berghshop, of kom je gewoon een kijkje nemen en snuffelen tussen de spulletjes?

  Meer

 • Dagbesteding Groenvoorziening in Noordwijk Zonnelaan 8

  Dagbesteding voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Speel-o-theek De Speelbergh in Noordwijk Giraffelaan 2

  De Speelbergh is een speel-o-theek in Noordwijk, gespecialiseerd in speelgoed voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding Villa Tomata in Noordwijk Hertenlaan 3-5

  Villa Tomata biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Onze deelnemers werken graag in de buitenlucht.

  Meer

 • Boerderij d'Overkant in Noordwijk Hertenlaan 11

  Genieten van de rare sprongen van de geitjes? Of kijken bij de pasgeboren lammetjes? Of de leuke activiteiten bezoeken die regelmatig door het team van de boerderij worden georganiseerd? Je bent van harte welkom aan de Hertenlaan 11!

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Noordwijk Albertus van Velsenstraat 4-6-8

  Albertus van Velsenstraat 4-6-8 is een woongroep aan de rand van Noordwijk. Er wonen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Werk & Werktoeleiding in Noordwijk Keyserswey 55

  Aan de Keysersweg 55 in Noordwijk zit dagbestedingslocatie ‘Werk & Werktoeleiding’. Er is onder andere een lokaal voor administratieve werkzaamheden en een lokaal voor industriële werkzaamheden.

  Meer

 • Lunchcafé Deksels in Leiden Granaatplein 1

  Dé plek in Leiden voor ontmoetingen, een (h)eerlijke lunch of een lekkere kop koffie.

  Meer

 • Dagbesteding Olmenhorst - Haarlemmermeerpolder Lisserbroek Lisserweg 481

  Op Landgoed de Olmenhorst werken mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Blockhut in Lisse Keukenhof 1

  De Blockhut op landgoed Keukenhof biedt deelnemers met een lichte beperking een productieve dagbesteding

  Meer

 • Het Anker in Monster Tuinlaan 3-5

  Het Anker doet allerlei klussen voor medewerkers en bewoners van Het Westerhonk.

  Meer

 • Supermarkt Spar in Monster Vijverweg 2

  Op Het Westerhonk in Monster vind je Supermarkt Spar. Hier kan je terecht voor al je dagelijkse boodschappen!

  Meer

 • Samen – eten, drinken en ontmoeten in Monster Vijverweg 11

  Bij restaurant Samen kun je genieten van een lekkere kop koffie, lunch of een drankje.

  Meer

 • Dagbesteding De Vuurtoren in Monster Parklaan 1

  De Vuurtoren is een dagbesteding met zes verschillende groepen.

  Meer

 • Dagbesteding Zeebries in Monster Tuinlaan 20

  Ontwikkel je talent bij Zeebries met zinvolle activitieiten binnen en buiten.

  Meer

 • Buurtpunt Het Karmijn in Den Haag Vaillantlaan 422

  Het Karmijn is een gezellig buurtpunt in de Schilderswijk in Den Haag.

  Meer

 • Het Kompas in Wateringen Turfschipper 38

  Het Kompas doet allerlei klussen voor medewerkers en bewoners van Het Westerhonk, maar ook voor opdrachtgevers uit het Westland.

  Meer

 • Supermarkt Spar in Julianadorp Eikenhout 324c

  Een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Kinderboerderij op woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp Essenhout 30

  Op woonzorgpark Noorderhaven vind je een kinderboerderij met onder andere paarden, varkens, herten en kleinvee.

  Meer

 • Dagbesteding De Repro, kaarsenmakerij en De Werkvloer in Julianadorp Eikenhout 344-357

  De Repro is een kleine copyshop waar bewoners van woonzorgpark Noorderhaven mooi en professioneel drukwerk leveren. In de kaarsenmakerij maken deelnemers van onze dagbesteding trendy kaarsen in alle mogelijke kleuren.

  Meer

 • Dagbesteding 't Skagerrak in Schagen De Spreng 2 t/m 14

  Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. In de winkel worden de gemaakte producten verkocht.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Alkmaar Krelagestraat 21-23-25-29-31-35

  Krelagestraat 21 t/m 35 is een groepswoning voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Cadeauwinkel en textielwerkplaats De Boterbloem in Julianadorp Schoolweg 33

  De Boterbloem is een cadeauwinkel en textielwerkplaats in Julianadorp waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

  Meer

 • De Boterbloem in Anna Paulowna Stationsweg 18

  Dagbesteding De Boterbloem op het NS-station van Anna Paulowna biedt horeca- en winkelwerkzaamheden aan mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding de Klaproos in Den Helder Vrede & Vrijheid 7

  Al onze gemaakt producten worden in de winkel verkocht!

  Meer

 • Dagbesteding en Ontmoetingscentrum Bedum Fazant 13

  Iedereen is welkom in het Ontmoetingcentrum in Bedum, waar we allerlei activiteiten organiseren voor buurtbewoners of bedrijven. Daardoor is hier altijd genoeg werk! Je kunt hier in de dagbesteding leren om in de horeca te werken.

  Meer

 • Begeleid wonen in een groepswoning in Appingedam Pieter Bieremastraat 5

  De Pieter Bieremastraat is een vrijstaande woning in een woonwijk in Appingedam. Voor als je een licht verstandelijke beperking hebt.

  Meer

 • Cadeauwinkel en copyshop Kadootje Opmaat in Bedum Grotestraat 18-20

  Cadeauwinkel en copyshop Kadootje Opmaat is een sfeervolle dagbestedingslocatie in het centrum van Bedum. Mensen met een verstandelijke beperking maken er bijvoorbeeld cadeautjes of verzorgen drukwerk.

  Meer

 • Dagbestedingscentrum ’t Palet in Zuidwolde Noordwolderweg 51c

  Verschillende werkzaamheden passend bij iedere doelgroep! Naast de dagbesteding, is ’t Palet ook een ontmoetingsplek.

  Meer

 • Zorgboerderij ’n Goudstee in Noordwolde Noordwolderweg 10

  ’N Goudstee is een zorgboerderij in Noordwolde. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier wonen en werken.

  Meer

 • Lunchroom Puur in Amersfoort Berkenweg 11

  In het hoofdgebouw van 's Heeren Loo vind je lunchroom Puur, waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

  Meer

 • Dagbesteding Het Trefpunt op Urk Nagel 56, Urk

  ‘t Trefpunt is een dagbesteding en cadeauwinkel en productieruimte in één. Wij verkopen onder andere Urker spullen, houten speelgoed en je drinkt hier de lekkerste koffie met huisgemaakte taart.

  Meer

 • Dagbesteding Hoefslag en Het Baken in Ermelo Witteland 10-12-14-16-18

  Dagbesteding voor (jong)volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Het Hart op woonzorgpark De Hartenberg Apeldoornseweg 80

  Laat je verrassen door de unieke sfeer en de vele mogelijkheden bij Het Hart. Gezellig lunchen of een evenement? Ontdek het Hart.

  Meer

 • Repro de Postkamer in Ermelo Watertoren 10

  In Repro de Postkamer in Ermelo wordt mooi en professioneel drukwerk gemaakt en post gesorteerd en bezorgd door enthousiaste medewerkers.

  Meer

 • Boerderij De Hartenberg in Wekerom Roeklaan 21

  Konijnen, cavia’s, geiten, varkens, pony’s en nog veel meer. Op de kinderboerderij is van alles te zien en te doen. Zeven dagen per week vrij toegankelijk.

  Meer

 • Dagbesteding in Ermelo Supermarkt Attent Watertoren 8

  Buurtsuper Attent is een bijzondere supermarkt, want de winkel wordt voor een deel gerund door mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Kadowinkel Okee Kleibergsestraat 25-27-29

  Kadowinkel Okee is een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Zorgkwekerij Bloemenhof in Ermelo Molenkamp 79

  Een bloeiende én groeiende dagbestedingslocatie in Ermelo. Volop bloemen en planten voor particulieren en hoveniers.

  Meer

 • Begeleid wonen op woonboerderij De Eikenzoom in Anerveen Anerveenseweg 33

  Woonboerderij de Eikenzoom is een werk-, woon- en vakantieboerderij voor verstandelijk beperkte jongeren.

  Meer

 • Wonen en dagbesteding in Laren: het Papageno Huis Naarderstraat 77

  In het Papageno Huis kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of een licht verstandelijke beperking wonen en deelnemen aan dagbesteding.

  Meer

 • Dagbesteding De Werkwijzer in Ermelo Hoenderweg 15c

  De Werkwijzer is een in- en ompakbedrijf op het industrieterrein van Ermelo.

  Meer

 • Grand Café Alleman in Harderwijk Triasplein 1

  Bij Grand Café Alleman kan je onder andere terecht voor een heerlijke lunch, diner of een goede bak koffie.

  Meer

 • Zorgboerderij de Tinteler in Putten voor mensen met een beperking Tintelersteeg 21

  Zorgboerderij de Tinteler is een leuke en leerzame werk- en dagbestedingsplek, waar mensen met diverse beperkingen terecht kunnen. Dankzij jouw hulp zorgen wij ervoor dat het boerenbedrijf goed draaiende blijft!

  Meer

 • Petit Café Prins Heerlijk in Nijkerk Oranjelaan 56-58

  Bij ons in het café kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun talenten ontdekken. 

  Meer

 • Kringloopwinkel Goed Bezig in Nijkerk Nijverheidsstraat 7

  Een veelzijdige kringloopwinkel waar mensen met een beperking allerlei werkzaamheden verrichten.

  Meer

 • Zorgboerderij Westbroek in ‘t Harde Eperweg 3

  Op zorgboerderij Westbroek kun je komen wonen en werken als je een verstandelijke beperking hebt. Op het terrein van de boerderij hebben we een groentetuin en schuren met allerlei dieren.

  Meer

 • Restaurant en dagbesteding Het Wapen van Ens in Ens Baan 1a

  Het Wapen van Ens biedt dagbesteding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Haven in Bunschoten-Spakenburg Op de Ree 161

  In samenwerking met Woon- en Zorgcentrum De Haven biedt 's Heeren Loo een begeleid werkplek in de ouderenzorg. We bieden jou professionele begeleiding en maken de werkzaamheden voor jou op maat.

  Meer

 • Boerderij Op ’t Schroat in Oosterwolde Oostendorperstraatweg 65

  Boerderij Op 't Schroat is een dagbesteding waar mensen met een verstandelijke beperking werken in het land, in het atelier of op de boerderijwinkel.

  Meer

 • Dagbesteding Veensche Kas in Nijkerkerveen Schoolstraat 28A

  In de Veensche Kas worden onder andere kruiden, tomaten en kool gezaaid en geoogst.

  Meer

 • Dagbesteding De Groengroep op Urk Nagel 56

  De Groengroep is onderdeel van het Trefpunt, een dagbestedingslocatie op Urk. Als Groengroep zijn we de hele dag lekker buiten om groenonderhoud te doen.

  Meer

 • Dagbesteding Brasserie De Schauw in Putten Schauwplein 27

  Brasserie De Schauw biedt mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding in de vorm van horecawerkzaamheden.

  Meer

 • Dagbesteding Ut Obertjen in Urk Wijk 2-94a

  Ut Obertjen is een dagbesteding van 's Heeren Loo op Urk, met een winkel en restaurantje. Als volwassene met een verstandelijke beperking kun je hier dagbesteding doen, zoals taarten bakken of in het winkeltje werken.

  Meer

 • Bakkerij Zonnehoeve in Apeldoorn Regenboogbrink 20

  Bakkerij Zonnehoeve levert het lekkerste brood en banket in omgeving Apeldoorn. We bieden ook dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. In de Brasserie worden producten van de bakkerij verkocht.

  Meer

 • Kinderboerderij De Kakelhoeve in Apeldoorn Lobsteinlaan 15

  De Kakelhoeve is een kinderboerderij met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Activiteitencentrum Mazzeltov in Apeldoorn Regenboogbrink 6

  Een activiteitencentrum voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagbesteding De Punt in Apeldoorn Achisomoglaan 77-81

  De Punt is een dagbesteding waar mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag onder begeleiding ophaal- en bezorgwerkzaamheden kunnen doen.

  Meer

 • Zorghoutvesterij Welna in Epe Soerelseweg 11

  Wij onderhouden de landgoederen Welna en Tongeren en maken mooie producten van hout.

  Meer

 • Dagbesteding ’t Dreipunt in Elburg Noorderbreedte 1b

  ’t Dreipunt is een dagbestedingslocatie waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen leren houtbewerken en meubels maken.

  Meer

 • Jobcoaching De Rotonde in Epe Molenstraat 15

  De Rotonde is de plek om jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van werk en leren.

  Meer

 • Dagbesteding De Linnenkamer in Wekerom Bosuillaan 6

  Een dagbestedingslocatie en vrijetijdsactiviteit voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum Doedac Hazenpad 11

  Doedac is een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking gevestigd in Wekerom.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum Tussenland in Wekerom Bosuillaan 15

  Bij Tussenland kan je terecht voor verschillende werkzaamheden.

  Meer

 • Zorgboerderij Makandra in Ede Kalverkampweg 1

  Zorgboerderij Makandra biedt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

  Meer

 • Kadoshop Toermalijn in Bennekom Schoolstraat 11

  Bij Kadoshop Toermalijn verkopen wij originele en vrolijke textielproducten.

  Meer

 • Kunstuitleen, cadeauwinkel en lunchroom De Verbeelding in Wageningen Buurtseweg 3

  De Verbeelding is een kunstuitleen, cadeauwinkel en lunchroom in Noordwijk waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

  Meer

 • Zorgboerderij De Elsenhoek in Lunteren Molenweg 24-26

  De Elsenhoek is een zorgboerderij voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • Het arbeidscentrum in Ede (Papier & meer) Horaplantsoen 2

  Dagbesteding het arbeidscentrum (Papier & meer).

  Meer

 • Leerwerkbedrijf De Rotonde Proosdijerveldweg 55

  Een leuk bedrijf met veel mogelijkheden waarbij iedereen op zijn eigen niveau en tempo werkt.

  Meer

 • Dagbesteding De Wielewaal in Druten Pa Hoeklaan 65

  Bij De Wielewaal worden evenementen georganiseerd voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Boerderij Boldershoeve in Druten Pa Hoeklaan 30

  Op boerderij Boldershoeve zijn verschillende dieren en een grote kwekerij waar planten worden gekweekt.

  Meer

 • Dagactiviteitencentrum (DAC) De Regenboog in Druten Pa Hoeklaan 14

  Voor mensen met een verstandelijke beperking die graag overdag willen werken of beleven. Van jongvolwassen tot senior.

  Meer

 • Dagbesteding Atelier Xi-Xi in Geldermalsen De Wieken 7

  In Atelier Xi-Xi werk je met andere mensen met een verstandelijke beperking als dagbesteding. Je kunt hier in het atelier creatief bezig zijn, of helpen in de winkel waar wij de kunstobjecten verkopen.

  Meer

 • Dagbesteding in Kerk Avezaath (Tempeltje) Thedingsweert 15

  Voor mensen met een verstandelijke beperking die graag de handen uit de mouwen steken.

  Meer

 • Dagbesteding De Loods in Tiel Thedingsweert 13

  Bij De Loods aan Thedingsweert 13 nemen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking deel aan dagbesteding.

  Meer

 • Dagcentrum De Batouwe in Tiel Boerhaavelaan 29

  Dagcentrum De Batouwe voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of aangeboren hersenletsel.

  Meer

 • Dagcentrum De Harmonika in Zaltbommel Nieuwe Tijningen 9

  Bij dagcentrum De Harmonika in Zaltbommel kunnen mensen met een verstandelijke beperking creatief of industrieel werk doen of helpen in de bakkerij.

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Kattenburg 57a

  Een woning met vijf bewoners voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

  Meer

 • LeerWerkPlein Auriga in Dordrecht Calandstraat 24a

  LeerWerkPlein Auriga begeleidt jongeren met een lichte verstandelijke beperking bij het vergroten van hun vaardigheden, competenties en eigenwaarde.

  Meer

Terug naar boven