Arbeidstraining/ jobcoaching

Arbeidstraining of jobcoaching is individuele coaching met name voor (zeer) moeilijk lerende cliënten vanaf 15 jaar, eventueel met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek en gericht op het duurzaam hebben van arbeid. We zijn onder andere gespecialiseerd in ASS, NAH en hechtingsproblematiek.

 • Indicatiecriteria:

  • Leeftijd: vanaf 15 (vanaf het moment dat je betaald werk mag doen);
  • Trainbaar op arbeidsvaardigheden en werknemersvaardigheden;
  • Problematiek: multiproblematiek, denk aan licht verstandelijke beperking, (zeer) moeilijk lerend eventueel in combinatie met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek. We zijn onder andere gespecialiseerd in ASS, NAH en hechtingsproblematiek;
  • Hulpvraag: ontwikkelen/ coachen naar arbeid;
  • Indicatie vanuit gemeente, zorgkantoor of UWV.
 • Hoofddoel:

  • Het toewerken naar of het duurzaam behouden van een zinvolle daginvulling waardoor hij/ zij onderdeel is van de samenleving (mooi werk). Vanaf de bank tot betaald werk: alle tredes van de participatieladder. Welke stappen de klant zet is individueel en vraagt maatwerk.


 • Aard werkzaamheden

  Jobcoaches van 's Heeren Loo coachen individuele kandidaten bij hun arbeidsvaardigheden, het vinden van duurzaam passend werk, het solliciteren en waar mogelijk ook in de uitvoering van het werk. Onze werkwijze is afgestemd op de individuele vraag van de kandidaat. Hoofddoel is het toewerken naar of het behouden van een arbeidsplaats, opleiding of dagbesteding (als tussenstap) en voorkomen van uitval. Daarmee bevorderen we deelname aan de maatschappij.

  • Begeleiding bij indicatie, beschikking en inkomen
  • Intake werknemer
  • Regelen van condities buiten de werkplek, opleiding of dagbesteding om goed te kunnen functioneren bevorderen
  • Aanleren van arbeidsvaardigheden
  • Zoeken naar een passende arbeidsplek, opleiding of dagbesteding
  • Introductie op de werkplek, opleiding of dagbesteding
  • Coaching bij maken van afspraken met werkgever
  • Coachen van de werkgever/ de werkomgeving
  • Training op de werkplek, opleiding of dagbesteding
  • Structureren van werk en taken
  • Het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de kandidaat
  • Evalueren van de werksituatie en gezamenlijk komen tot oplossingen voor eventuele problemen.

  Werkzame elementen

  De arbeidstrainer/jobcoach maakt gebruik van elementen uit:

  • supported employment;
  • meetinstrumenten zoals INVRA en Werkstap
  • competentiegericht werken;
  • eigen initiatief model;
  • Op eigen benen;
  • Triple-c
  Verder kan de jobcoach zo nodig gebruik maken van het brede aanbod van 's Heeren Loo, denk aan:
  • samenwerking met de gedragswetenschappers van 's Heeren Loo (Advisium)
  • trainingen van de academie van zelfstandigheid
  • interne dagbestedingsplekken binnen de VG
  • breed netwerk van werk/leer bedrijven


  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er is veel aandacht voor het betrekken van het netwerk van de klant, denk aan verwanten, mentor, begeleiders.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Het aantal contactmomenten is individueel bepaald, afhankelijk van de ondersteuningsvraag en de beschikking van het UWV of de gemeente.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): afhankelijk van de ondersteuningsvraag en de beschikking van het UWV of de gemeente.
  Aantal minuten per sessie: idem.
  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): idem.

 • Binnen 's Heeren Loo werken we met gecertificeerde jobcoaches. Alle jobcoaches van 's Heeren Loo, vanuit het hele land, hebben regelmatig gezamenlijke scholing en intervisie. Binnen ‘s Heeren Loo wordt er samengewerkt met het opleidingsinstituut Elan en een externe partij die ondersteunt bij wet- en regelgeving. De opleiding heet ‘Opleiding tot gecertificeerd Jobcoach’. Er is jaarlijks een bijscholing voor alle jobcoaches.

  Hieronder de werkzame elementen die bewezen effectief zijn:

  • supported employment
  • meetinstrumenten zoals INVRA en Werkstap
  • competentiegericht werken
  • eigen initiatief model
  • Op eigen benen
  • Triple-c


Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 16