Arbeidstraining/ jobcoaching

Arbeidstraining of jobcoaching is individuele begeleiding voor (zeer) moeilijk lerende cliënten vanaf 18 jaar, eventueel met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek en gericht op het hebben van arbeid.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 18 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: > 45;
  • problematiek: (zeer) moeilijk lerend eventueel in combinatie met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek;
  • hulpvraag: ontwikkelen / begeleiden naar zinvolle dagbesteding of arbeid;
  • geplaatst in het doelgroepregister (indicatie banenafspraak);
  • vallend onder Wajong of participatie wet.

  Contra-indicaties:

  • weinig/ geen stimulans vanuit systeem of netwerk;
  • geen perspectief hebben (arbeidstraining/ jobcoaching moet wel ergens naar toe kunnen leiden).
 • Hoofddoel:

  • het toewerken naar of het behouden van een arbeidsplaats.

  Subdoelen:

  • de wensen met betrekking tot werk en beroepsgroep zijn duidelijk;
  • beroepsprestatie is verbeterd;
  • (indien haalbaar) toeleiden naar arbeid;
  • rol van cliënt binnen de arbeidsplek is duidelijk;
  • toename van algemene arbeidsvaardigheden zoals gestructureerd werken en communiceren met collega’s.
 • Aard werkzaamheden

  • het aanleren van arbeidsvaardigheden in een beschutte setting;
  • begeleiden en ondersteunen van cliënten in het maken van producten op de arbeidsplaats;
  • ondersteunen bij het voorspelbaar maken van de arbeidsactiviteit;
  • het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de cliënt;
  • het samen aanmaken van een arbeidsportfolio;
  • ondersteunen bij het zoeken naar een passende arbeidsplek;
  • het coachen van de begeleider binnen de arbeidssituatie;
  • het evalueren van de werksituatie en gezamenlijk komen tot oplossingen voor eventuele problemen.

  Werkzame elementen

  De arbeidstrainer/jobcoach maakt gebruik van elementen uit:

  • supported employment, INVRA;
  • competentiegericht werken;
  • eigen initiatief model;
  • de training ‘Brug naar werk’ (ontwikkeling van arbeidsvaardigheden).

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Afhankelijk van de situatie en de wensen van de cliënt. Wanneer een cliënt na zijn 18e eigen wettelijk vertegenwoordiger is betrokkenheid van derden afhankelijk van de wens van de cliënt zelf, daarvoor vindt afstemming met ouders en/of begeleiders plaats.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Arbeidstraining/ jobcoaching bestaat uit individuele begeleiding. De duur is afhankelijk van de beschikking die de gemeente of het UWV afgeeft. Veelal word ter een traject van een jaar afgegeven dat zo nodig verlengd kan worden. Wanneer hiervoor geen akkoord wordt gegeven, stopt de financiering en dus ook het traject.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): afhankelijk van de ondersteuningsvraag en de beschikking van het UWV of de gemeente.
  Aantal minuten per sessie: idem.
  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): idem.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 5
Terug naar boven