Vacatures 12 nieuw

Dementia Care Mapping (DCM)

Demential Care Mapping (DCM) is een observatie-instrument om de kwaliteit van leven inzichtelijk te maken vanuit het perspectief van iemand met dementie en/of een verstandelijke beperking. Op basis hiervan kan de kwaliteit van persoonsgerichte zorg verbeterd worden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 23 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: ernstig verstandelijk of meervoudig beperkt;
  • problematiek: gedragsveranderingen die gepaard gaan met ouder worden en dementie. Er is sprake van onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag; 
  • hulpvraag: kwaliteit van leven inzichtelijk maken. Afnemende en veranderende mogelijkheden van cliënten vragen om een aangepaste begeleiding zodat goede kwaliteit van zorg geboden kan blijven worden.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel:

  • inzichtelijk maken van de kwaliteit van leven.

  Subdoelen zijn:

  • inzicht omgang met angst of verward gedrag;
  • toename van persoonsgerichte zorg;
  • toename welbevinden.
 • Aard werkzaamheden

  • Informeren: tijdens het teamoverleg wordt verteld wat DCM inhoudt en hoe er te werk wordt gegaan. Eventueel worden ook de cliënten en familieleden op de hoogte gesteld.
  • Observeren (mapping): continue observatie gedurende 6 uren. Er wordt iedere 5 minuten gecodeerd (stemming en betrokkenheid, gedrag, persoonsversterkende danwel persoonsondermijnende acties).
  • Analyseren: de gedragingen en/of stemmingen en betrokkenheid worden ingevoerd in het DCM-computerbestand.
  • Rapport schrijven: vanuit de statistische gegevens wordt per cliënt en op groepsniveau een objectief rapport geschreven.
  • Feedback team: het rapport wordt in het teamoverleg per cliënt besproken met als doel dat het team inzicht krijgt waar verbetering van kwaliteit van leven mogelijk is. Het team bedenkt samen welke interventies mogelijk zijn.
  • Schrijven van een actieplan: het team schrijft zelf het actieplan, waarin geformuleerd wordt welke interventies toegepast gaan worden. De doelen van het actieplan kunnen in Caress worden gezet.
  • Informatie richting wettelijk vertegenwoordiger: de wettelijk vertegenwoordiger wordt geïnformeerd tijdens een planbespreking.
  • Uitvoering: het team voert de door hen zelf bedachte interventies uit.

  Werkzame elementen

  Systematische en geprotocolleerde observatie en vergelijking (analyse) van de observaties met normscores.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Voor en na de uitvoering van DCM worden de wettelijk vertegenwoordigers geïnformeerd. In principe doen zij niet mee tijdens de observatie. De bedachte interventies kunnen wel in de thuissituatie worden toegepast.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  DCM is ontwikkeld om de kwaliteit van leven van mensen met dementie in kaart te brengen. In de praktijk is gebleken dat het instrument ook geschikt is voor personen met een verstandelijke beperking zonder dementie.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  • Informeren team: 0,5 uur.
  • Observatie: 1x 6 uur of 2x 3 uur.
  • Invoeren van de gegevens en schrijven rapport: 3 uur.
  • Bespreking in het team: 2 uur.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): éénmalig, eventueel herhaald na een half jaar.
  Aantal minuten per sessie: n.v.t.
  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): zie 3e).

 • Setting

  Op de woning of dagbestedingsplek van de cliënten.

  Professional

  MBO niveau 4 met erkend DCM-Nederland certificaat.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen): Excel 2010 (of hoger).

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Dementia Care Mapping is ontwikkeld door Tom Kidwood voor zorgverleners binnen de psychogeriatrie (eerste editie 1992).Onder leiding van Dawn Brooker werd de DCM internationaal onder de aandacht gebracht. Sinds 2009 beschikt de Friese Wouden Groep (die de licenties heeft) over enkele trainers die opgeleid zijn in Bradford.

  Effectiviteit

  Er hebben enkele onderzoeken plaatsgevonden naar de effectiviteit van DCM als instrument:

  • Brooker, D., Foster, N., Banner, A., Payne, M., Jacksom, L. (1998). The efficacy of Dementia Care Mapping as an audit tool: Report of a 3-year British NHS evaluation. Aging & Mental Health, volume 2, 60-70.
  • Innes, A., Surr, C. (2001) Measuring the well-being of people with dementia living in formal care settings: The use of Dementia Care Mapping. Aging & Mental Health, volume 5, 258-268.

  In 2013 is er een onderzoek gestart of DCM ook bruikbaar is in de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking en dementie. De verwachting is dat deze studie in 2017 wordt afgerond.

 • Polikliniek Julianadorp

  Meer

 • Hulp en begeleiding aan huis De Spreng 2 t/m 14

  Kantoor voor hulp en begeleiding thuis.

  Meer

Terug naar boven