Vacatures 14 nieuw

Diagnostiek en behandeling bij (een vermoeden van) obstipatie

Diagnostiek en behandeling bij (een vermoeden van) obstipatie is bedoeld voor kinderen of volwassenen waarbij sprake is van (een vermoeden van) obstipatie en is gericht op het bewerkstelligen van een goed en gezond ontlastingspatroon van de cliënt

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: van 0-99 jaar
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus
  • problematiek: Er is sprake van (een vermoeden van) obstipatie bij volwassene of kind.

  Er is sprake van obstipatie bij volwassenen bij ten minste twee van onderstaande symptomen:

  • ontlastingsfrequentie ≤ 2 per week;
  • hard persen tijdens ontlasting;
  • harde en/of keutelige ontlasting;
  • gevoel van incomplete ontlasting;
  • gevoel van anorectale obstructie/blokkade;
  • manuele handelingen noodzakelijk om ontlasting te verwijderen.

  Er is sprake van obstipatie bij kinderen bij ten minste twee symptomen:

  • ontlastingsfrequentie ≤ 2 per week;
  • ophouden van ontlasting;
  • pijnlijke, harde of keutelige ontlasting;
  • grote hoeveelheid in luier of toilet;
  • grote fecale massa palpabel in abdomen of rectum;
  • fecale incontinentie ≥ 1 episode per week (indien zindelijk).

  Voor jeugdige en volwassen cliënten van ’s Heeren Loo gelden de volgende aanvullende symptomen:

  • misselijkheid / overgeven na maaltijd; 
  • kleine beetjes dunne ontlasting, afwijkende samenstelling; 
  • harde/opgezette buik; 
  • pijn/krampen (bij toiletgang) / pijnlijke buik bij aanraking; 
  • slecht eten/ weinig eetlust/ slecht drinken; 
  • winderigheid; 
  • gedragsverandering / verwardheid;
  • veel ontlasting na laxeermiddel; 
  • urineretentie.

  hulpvraag: help mij van mijn klachten af te komen door mij te ondersteunen in het realiseren van goede en gezonde ontlasting

  Contra-indicaties:

  • geen
 • Hoofddoel:

  • het bewerkstelligen van een goed en gezond ontlastingspatroon van de cliënt door de klachten en het ontlastingsgedrag in kaart te brengen, een integraal behandeladvies te formuleren en de cliënt te ondersteunen bij het realiseren van de voorgestelde behandeling.
 • Aard werkzaamheden

  Diagnostiek door multidisciplinair team van behandelaren:

  • Anamnese: aanvang en duur van de klachten, ontlastingspatroon (frequentie, vorm, hoeveelheid, etc.), voeding (vocht, vezels, voedingsvorm), oorzakelijke gevolgen (bv. diabetes) en algemene klachten (bv. gedragsproblemen, slaapproblemen, pijn).
   Aanvullend bij kinderen:
   Tijdstip van eerste meconiumlozing; overgang borst/flesvoeding; fecale incontinentie; zindelijkheidstraining/defecatie op school; ouder-kindrelatie; groei(curve) en ontwikkeling.
  • Lichamelijk onderzoek: bv. buik, mond, slikfunctie.
  • Eventueel aanvullend onderzoek: ontlasting-, bloed onderzoek, röntgenfoto van de buik.

  Behandeling door medisch behandelaar/medisch ondersteuner:

  • Voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen: Ontlastingspatroon passend bij leeftijd, voldoende vochtinname; voldoende vezelinname; voldoende beweging.
   Aanvullend bij kinderen:
   evt. poepdagboek en toilettraining.
   Controle na het geven van voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen: na 2 weken.
  • Medicamenteuze therapie
   Controle na het starten van de medicamenteuze behandeling: na 3 dagen tot 2 weken (afhankelijk van klachten). Continueer indien succesvol en bouw af in overleg met patiënt. Bij kinderen de medicamenteuze behandeling minstens 2 maanden continueren.
  • Evt. verwijzen.

  Evt. Behandeling door diëtist:

  • Voorlichting en behandeladviezen op het gebied van voedingspatroon.

  Evt. Behandeling door logopedist:

  • Behandeling op het gebied van mondmotoriek, slikken.

  Behandeling door ortho-/sociaal pedagogisch behandelaar:

  • Verwerkt de inzichten en adviezen vanuit de betrokken behandelaren in het integratieve beeld van de cliënt en past evt. behandeladviezen hierop aan.

  Werkzame elementen

  • aansluiten op juiste communicatieniveau van de cliënt en zijn systeem;
  • oplossingsgericht werken: aansluiten bij de belevingswereld, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt en zijn systeem;
  • iedereen op 1 lijn: alle betrokkenen dragen dezelfde boodschap uit en ondersteunen de cliënt bij het behalen van zijn doelen;
  • een advies op maat, passend bij de omstandigheden, mogelijkheden en wensen van de cliënt.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/netwerk zijn een belangrijke informatiebron bij de anamnese en spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de voorgestelde behandeling

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Het toepassen van de NHG richtlijn rondom obstipatie vereist voor de doelgroep mensen met een (L)VB het verrijken van het medisch perspectief met het paramedische en gedragsweten­schappelijke perspectief. Hiermee wordt de interventie multidisciplinair van karakter.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Diagnostiek vraagt om een eenmalig diagnostisch consult bij de medisch behandelaar/­ondersteuner aangevuld met controleconsult. Daarnaast evt. diagnostisch consult bij diëtist en/of logopedist, mogelijk gevolgd door gerichte logopedische behandeling en/of inzet van diëtist.

  Duur, frequentie en vorm van behandeling
  is afhankelijk van de ernst van de obstipatie, de oorzaken en/of de behandeling trouw wordt uitgevoerd door de cliënt en zijn omgeving.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): variabel van 2 tot ?
  Aantal minuten per sessie: diagnostiek circa 30 min, behandeling/ herbeoordeling circa 15 tot 20 min.
  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): 10 min.

 • Setting

  Diagnostiek vindt plaats in de behandelkamer van de arts/ verpleegkundig specialist, logopedist en/of diëtist. Kan evt. ook in de woonomgeving van de cliënt plaatsvinden.
  Logopedische behandeling en/of behandeling van de diëtist vindt plaats in de behandelruimte van de logopedist en/of in de woonomgeving van de cliënt.
  Behandeling gericht op aanpassen voedings-/ leefgedrag vindt plaats in de context waar de cliënt woont, naar school gaat en/of werkt.

  Professional

  • Medisch behandelaar/ondersteuner: diagnostiek en keuze behandeling.
  • Logopedist: diagnostiek en behandeladviezen rondom mondmotoriek, slikken/verslikken.
  • Diëtist: diagnostiek en behandeladviezen rondom voeding.
  • Ortho-/sociaal pedagogisch behandelaar: integrale beeldvorming van cliënt en behandeladviezen formuleren voor behandeling in de context waar de cliënt woont en/of werkt.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Beschrijving van de locatie en de hoeveelheid ruimte: een behandelruimte voor een arts/verpleegkundige voor diagnostiek.
  Andere benodigdheden (bv. materialen): inzage in Caress

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  • NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) richtlijnen
  • Bakker E., e.a. (2006). Valideringsstudie mbt de Bristol Stoelgangschaal in het kader van de opleiding tot AVG 
  • Schrojenstein Lantman, van -de Valk H., Jabaaij L. (april 2006). Mensen met een verstandelijke beperking vragen meer zorg van de huisarts, Huisarts en Wetenschap (pag 181, 49)
  • ’s Heeren Loo West Nederland (2007). Beleidsnotitie: Uitwerking van de maatregelen “Van obstipatie tot ontlasting”. 
  • Veugelers R. (2007). EMG platform symposium spoorzoekers: workshop Obstipatie 
  • Formularium ’s Heeren Loo Julianadorp, (2013)
  • https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/ : bezocht op 31-03-2017
  • https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obstipatie
 • Polikliniek Leeuwarden

  Meer

 • Medische dienst/Dupont Ermelo

  Meer

 • Polikliniek Zaltbommel

  Meer

 • Polikliniek Monster

  Meer

 • Polikliniek Leiden Alrijne Ziekenhuis

  Meer

 • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

  Meer

 • Polikliniek Geldermalsen

  Meer

 • Polikliniek Zwolle

  Meer

 • Polikliniek Harderwijk

  Meer

 • Polikliniek Urk

  Meer

 • Polikliniek Hillegom

  Meer

 • Polikliniek Apeldoorn

  Meer

 • Polikliniek Julianadorp

  Meer

 • Polikliniek Ede Horalaan

  Meer

 • Polikliniek Barneveld

  Meer

 • Polikliniek Tiel

  Meer

 • Naschoolse dagbehandeling De Kanjers in Amersfoort Bruispad 2

  Naschoolse dagbehandeling in Amersfoort voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven