Tandheelkundig consult

Tandheelkundig consult is bedoeld voor kinderen, jongeren of volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. Het is gericht op het voorkomen, verminderen en/of verhelpen van gebits- en mondklachten die de kwaliteit van het leven van de cliënt beïnvloeden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 0-99 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus;
  • problematiek: er zijn behoeften en vragen rondom het voorkomen en/of behandelen van gebits-/mondklachten en het ondersteunen van een gezonde mondhygiëne;
  • hulpvraag: help mij om problemen met mijn gebit te voorkomen en/of te verhelpen en geef advies over hoe ik mijn mond en gebit gezond houd.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel

  • het voorkomen, vertragen en verhelpen van klachten en complicaties aan het gebit en/of in de mond.
 • Aard werkzaamheden

  Werkzaamheden zijn:

  • dossieranalyse;
  • onderzoek cliënt: de klachten en oorzaken goed in kaart brengen;
  • tandheelkundige behandeling;
  • het formuleren van een integraal behandeladvies;
  • de cliënt en/of zijn naasten (familie, begeleiders) ondersteunen bij het realiseren van de voorgestelde behandeling.

  Werkzame elementen

  De werkzame elementen zijn:

  • aansluiten op het juiste communicatieniveau van de cliënt en zijn systeem;
  • oplossingsgericht werken: aansluiten bij de belevingswereld, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt en zijn systeem;
  • iedereen op 1 lijn: alle betrokkenen dragen dezelfde boodschap uit en ondersteunen de cliënt bij het behalen van zijn doelen;
  • een advies op maat, passend bij de omstandigheden, mogelijkheden en wensen van de cliënt;
  • inzetten van de juiste tandheelkundige behandeltechnieken passend bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/netwerk zijn een belangrijke informatiebron bij de anamnese en spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van de cliënt bij het uitvoeren van het gegeven advies na tandheelkundig consult.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Het uitvoeren van een tandheelkundig consult vereist voor de doelgroep mensen met een (L)VB dikwijls een specifieke aanpak. Naast cognitieve problemen en een lager sociaal-emotioneel niveau van functioneren is er bij hen vaak sprake van lichamelijke en/of gedragsproblemen die vragen om aangepast instrumentarium (bijvoorbeeld aangepaste tandartsstoel) en/of een aangepaste werkwijze (sedatie, communiceren met behulp van pictogrammen, etc.).

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De duur, frequentie en vorm van een tandheelkundig consult is sterk afhankelijk van de klachten, de oorzaak van de klachten en eventuele andere aandoeningen.
  Het vraagt in ieder geval om een consult waarin onderzoek en eventueel behandeling plaatsvinden. Hierna volgt een advies.
  Afhankelijk van het advies na behandeling vinden er aanvullende controles en/of behandelingen plaats.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Onderstaande inzet van professionals gaat uit van standaardbetrokkenheid. Bij bijzondere verrichtingen (bv. acute kies-/tandpijn) kunnen het aantal sessies en de duur van de sessies afwijken.
  Aantal sessies (de gehele interventie): 4x per jaar mondhygiëniste, 2 x per jaar tandarts (gekoppeld aan bezoek mondhygiëniste).
  Aantal minuten per sessie: 30 min.
  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): 15 min.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 50