Gymnastiek in groepsverband voor kinderen met Downsyndroom

Gymnastiek (kinderfysiotherapie) is een groepsbehandeling voor kinderen (2-6 jaar) met Downsyndroom gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: kinderen met Downsyndroom van 2 tot 6 jaar;
  • motorisch ontwikkelingsniveau: kinderen moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen;
  • problematiek:
   • aandoeninggebonden problemen in motorische ontwikkeling, waardoor motorische ontwikkeling vertraagd verloopt en/of motorische mijlpalen zich in andere volgorde ontwikkelen;
   • problemen met houdingscontrole;
   • vertraagde ontwikkeling van evenwichtsreacties;
  • hulpvraag: stimuleren motorische ontwikkeling.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel:

  • vergroten functionaliteit en zelfredzaamheid ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) middels het stimuleren motorische ontwikkeling.
 • Aard werkzaamheden

  Omdat de kinderen jong en nog weinig opdrachtgericht zijn, wordt de gym gegeven in de vorm van een 'speeltuin' waarbij de kinderen spelenderwijs motorische worden uitgedaagd. Kinderen kunnen zelfstandig op onderzoek uitgaan en tussendoor wordt gewerkt aan individuele motorische doelstellingen en wordt individuele begeleiding gegeven. Er is een duidelijke opening en sluiting van de gymles, zodat dit na een aantal keer een herkenbaar patroon wordt.
  Na afloop is er voor de ouders gelegenheid om na te praten en advies te vragen rondom ADL en spel.

  Werkzame elementen

  • oefenen van motorische vaardigheden via dagelijkse activiteiten, spel en sport in groepsverband;
  • overdracht naar, afstemming met en advisering aan ouders.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders brengen kinderen, gaan daarna koffiedrinken (lotgenotencontact). Na afloop gezamenlijk/individueel nabespreken. Ouders krijgen handvatten om thuis spelenderwijs met hun kind te oefenen.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Oefenzaal wordt vooraf ingericht: een speeltuinachtige situatie waarin kinderen zelfstandig motorisch op onderzoek kunnen gaan en tussendoor door fysiotherapeutische interventies worden uitgedaagd.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Minimaal 4, maximaal 6 kinderen.
  Gym wordt gegeven door 2 fysiotherapeuten.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): hele jaar door, eens per 2 weken, met uitzondering van schoolvakanties. Dit komt neer op 20 keer per jaar. Meestal doen kinderen mee tot ze naar (ZML)school gaan.
  Aantal minuten per sessie: 1,5 uur (opbouwen oefenzaal, inloop, gymnastiek, nabespreken ouders, opruimen oefenzaal).

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  • Lauteslager, P.E.M. (2000). Kinderen met het syndroom van Down. Motorische ontwikkeling en behandeling. Amersfoort: 's Heeren Loo Zorggroep
  • Lauteslager, P., Burgt, I. van der, Heuvel, M. van den, Nijhuis-van der Sanden, R. & Putten, A. van der (2013). Kinderen met syndromen en verstandelijke beperkingen. In: Empelen, R., Nijhuis-van der Sanden, R. & Hartman, A. (eds). Kinderfysiotherapie, (pp. 707- 713). Amsterdam: Reed Business.
  • Lauteslager, P.E.M., Bakker B.A., van den Heuvel, M.E. (2008). Fysiotherapie voor jonge kinderen met Downsyndroom. Signaal, 63, 4-26.
  • Russell, D. et al. (1998). Evaluating motor function in children with Down syndrome: validity of the GMFM. Developmental Medicine & Child Neurology, 40(10), 693-701.
  • Palisano, R.J., Walter, S.D., Russel, D.J., Rosenbaum, P.L., Gémus, M., Galuppi, B.E. & Cunningham, L. (2001). Gross Motor Function of Children With Down Syndrome: Creation of Motor Growth Curves. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82, 494-500.