Motorisch onderzoek en behandeling voor jonge kinderen met syndroom van Down

Motorisch onderzoek en behandeling voor jonge kinderen met syndroom van Down, methode Lauteslager, is bedoeld voor kinderen met Downsyndroom van 3 maanden tot 4 jaar en is gericht op het stimuleren motorische ontwikkeling.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: kinderen met Downsyndroom van 3 maanden tot 4 jaar;
  • problematiek: aandoeninggebonden motorische ontwikkeling, waardoor motorische ontwikkeling vertraagd verloopt en/of motorische mijlpalen in andere volgorde bereikt worden. Kinderen hebben problemen met houdingscontrole, evenwichtsreacties ontwikkelen vertraagd;
  • hulpvraag: stimuleren motorische ontwikkeling.

  Contra-indicaties:

  • geen
 • Hoofddoel:

  • Vergroten functionaliteit en zelfredzaamheid ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) middels het stimuleren motorische ontwikkeling.
 • Aard werkzaamheden

  • Bepalen van de ontwikkeling van basis-motorische vaardigheden van jonge kinderen met Downsyndroom met de test 'Basis-motorische Vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down' (BVK).
  • Werken aan behandeldoelstellingen volgens principes van het behandelingskader 'Fysiotherapie voor jonge kinderen met het syndroom van Down'.

  Werkzame elementen

  Oefenen van motorische vaardigheden via dagelijkse activiteiten en spel.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouderparticipatie is een essentieel onderdeel van de behandeling. Ouders krijgen handvatten om spelenderwijs met hun kind te oefenen tijdens spel en dagelijkse verzorging.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Uitdagend spelmateriaal voor verschillende ontwikkelingsleeftijden.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Frequentie van de behandeling is afhankelijk van leeftijd van het kind en ouders, varieert van twee wekelijks tot eens per maand.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): behandeling tot het kind zonder steun staat, loopt en gaat staan.

  Aantal minuten per sessie: 45 minuten.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  • Lauteslager, P.E.M., Bakker B.A. & Heuvel, M.E. van den (2008). Fysiotherapie voor jonge kinderen met Downsyndroom. Signaal, 63, 4-26.
  • Lauteslager, P.E.M. (2000). Kinderen met het syndroom van Down. Motorische ontwikkeling en behandeling. Amersfoort: 's Heeren Loo
  • Lauteslager, P., Burgt, I. van der, Heuvel, M. van den, Nijhuis-van der Sanden, R. & Putten, A. van der (2013). Kinderen met syndromen en verstandelijke beperkingen. In: Empelen, R., Nijhuis-van der Sanden, R., Hartman, A. (eds). Kinderfysiotherapie, (pp. 707- 713). Amsterdam: Reed Business.

  Effectiviteit

  De methode is wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken.

  • Lauteslager, P.E.M., Vermeer, A., Helders, P.J.M., et al. (2000). Het effect van fysiotherapie op de ontwikkeling van basismotorische vaardigheden van kinderen met het syndroom van Down. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 110, 12-21.