Oefentherapie mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is bedoeld voor cliënten met lichamelijke klachten, cliënten die moeten revalideren en voor cliënten met problemen in ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), PDL (passiviteit dagelijks leven) en/of prikkelverwerking. Doel is het verminderen en voorkomen van klachten en revalidatie. Cliënten en hun begeleiders worden hierbij betrokken.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 0 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus;
  • problematiek: klachten van het lichaam, sensorische integratie, revalidatie, vragen/problemen m.b.t. ADL en PDL;
  • hulpvraag: afhankelijk per cliënt en per verwijzing.

  Contra-indicatie:

  • contra-indicaties zijn verschillend per cliënt en hulpvraag. Deze kunnen eventueel door de arts bepaald worden.
 • Hoofddoel:

  • het beantwoorden van de hulpvraag waarmee de cliënt komt, zoals het verminderen van lichamelijke klachten, het voorkomen van klachten of het revalideren na een operatie.

  Subdoelen:

  • Afhankelijk van de hulpvraag/verwijzing
 • Aard van werkzaamheden

  De werkzaamheden kunnen, afhankelijk van klacht/verwijzing/hulpvraag bestaan uit:

  • het geven van oefeningen gericht op rek, ontspanning en versterking van spieren;
  • het geven van oefeningen gericht op het mobiliseren van gewrichten en het soepel maken van het lichaam;
  • het geven van oefeningen gericht op het waar mogelijk corrigeren van houdingen en bewegingen die de klachten in stand houden;
  • het geven van tips en adviezen voor de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen)/ PDL (passiviteit dagelijks leven) van de cliënt om comfortabel te kunnen leven;
  • het informeren en adviseren van begeleiders/netwerk van de cliënt;
  • het uitvoeren van een sensorisch onderzoek naar de prikkelverwerking van de cliënt (afkomstig uit SI-therapie);
  • het uitvoeren van een houdingsonderzoek op het gebied van lig- en zitproblematiek;
  • het inzetten van hulpmiddelen op het gebied van lig- en zitproblematiek.
  • het inzetten van hydrotherapie. Oefentherapie in het water als start of aanvulling van een revalidatie proces.

  Werkzame elementen

  • Oefeningen om de spieren op lengte te brengen/ soepeler te maken.
   Adviezen over het aanpassen van houdingen en bewegingen, waardoor het lichaam minder zwaar belast wordt.
  • Verschillende oefeningen gericht op het verbeteren van conditie en kracht.
  • Integreren van de oefeningen, tips en adviezen in de ADL/PDL van de cliënt.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Waar nodig worden begeleiders/ouders betrokken bij de therapie. Daarnaast wordt begeleiding/personeel ook ingezet om de doelen van de therapie te kunnen bereiken.
  Denk bijvoorbeeld aan het thuis uitvoeren van oefeningen of adviezen die door de oefentherapeut gegeven worden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De oefentherapeuten Mensendieck hebben allen ervaring in het werken met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Er zijn met name aanpassingen in de omgang met cliënten en kennis van diverse ziektebeelden en syndromen die voor kunnen komen bij mensen met een verstandelijke beperking.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Afhankelijk van de hulpvraag/klacht/verwijzing wordt het behandelplan op de cliënt aangepast. Dit kan betekenen dat de cliënt eenmaal gezien wordt. Maar het kan ook inhouden dat een cliënt twee-of zelfs driemaal per week behandeld wordt voor een periode van een aantal maanden. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een revalidatie of pijnklachten. Over het algemeen duurt een behandelsessie 30 tot 45 minuten. Belangrijk is de interventie periodiek te evalueren (6 weken-3 maanden).

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): afhankelijk van de verwijzing/ klacht.
  Aantal minuten per sessie: 30-45 minuten.
  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): 0-15 minuten.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De oefentherapeut Mensendieck werkt via de richtlijnen die door de VvOCM ( Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) ontwikkeld zijn. Deze zijn te vinden op www.vvocm.nl.

  Effectiviteit

  Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat oefentherapie Mensendieck effectief is. Daaruit zijn de richtlijnen ook ontstaan. De richtlijnen zijn te vinden op www.vvocm.nl.