Diagnostiek advies en behandeling bij slaapproblemen

Diagnostiek, advies en behandeling bij slaapproblemen is bedoeld voor cliënten die gedurende langere tijd problemen hebben met slaap, waardoor het dagelijks leven sterk beïnvloed wordt. De interventie is gericht op een gezond slaappatroon en daarmee het voorkomen, opheffen of verminderen van gezondheidsklachten en/of psychosociale klachten ten gevolge van de slaapproblematiek.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 0-99;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
  • problematiek: slaapproblematiek, zoals niet kunnen inslapen, niet kunnen doorslapen, te weinig slaap krijgen, te vroeg wakker worden, onrust in de nacht en omdraaien dag en nachtritme;
  • hulpvraag: : de cliënt kan zelf niet zorgen voor een goede slaap en/of slaaphygiëne en het systeem heeft ondersteuning nodig in de begeleiding. Er is sprake van een gezondheids- en/of gedragsprobleem als er geen interventie plaatsvindt.

  Contra-indicaties:

  • geen motivatie van de cliënt;
  • onvoldoende ondersteuning/motivatie binnen het systeem van de cliënt t.o.v. de adviezen.
 • Hoofddoel:

  • een gezond slaappatroon en daarmee het voorkomen, opheffen of verminderen van gezondheidsklachten en/of psychosociale klachten ten gevolge van slaapproblematiek.

  Subdoelen zijn:

  • beïnvloeding van (zowel medische als paramedische als gedrags- en omgevings)aspecten die samenhangen met slaap;
  • meer kennis en vaardigheden;
  • over slapen, slaapstoornissen en slaaphygiëne, bij zowel de cliënt als het cliëntsysteem;
  • meer kennis en vaardigheden over de invloed van het gebrek aan slaap op de kwaliteit van leven;
  • een verbeterd dag-nachtritme.

  Andere mogelijke subdoelen:

  • verbeterde alertheid gedurende de dag;
  • minder gedragsproblemen en minder problemen in de prikkelverwerking;
  • betere conditie waardoor ook minder kans op infecties;
  • meer energie om activiteiten te ondernemen.
 • Aard werkzaamheden

  • het laten invullen van een vragenlijst t.a.v. slaap en slaaphygiëne;
  • (eventueel) het invullen en bijhouden van een slaapdagboek;
  • bespreking van de gegevens in de slaappoli;
  • uitzetten van zonodig verder onderzoek (zoals inzet observatiemiddelen, lichamelijk onderzoek en observatie op de woning) om de benodigde gegevens compleet te maken;
  • bespreking slaapstoornis, slaaphygiëne en adviezen met begeleider/cliënt;
  • (eventueel) scholing van het team/de cliënt over slaap en slaaphygiëne;
  • individuele- en groepsadvisering;
  • groepscoaching (cliëntengroep en team) en individuele coaching (cliënt);
  • evaluatie van de ingezette interventies.

  Werkzame elementen

  De interventie maakt gebruik van de volgende werkzame elementen:

  • motiverende gespreksvoering;
  • inzet van specifieke meethulpmiddelen, zoals het slaapdagboek, de vragenlijst, actiwatch, dictafoon, camera.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Begeleiders en verwanten worden zoveel mogelijk betrokken bij de interventie. Doel is om het effect van de interventie zo breed te versterken.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De informatie wordt aangepast aan het begripsniveau van de cliënt. Naar gelang het niveau van de cliënt zal er meer of minder inzet zijn bij de begeleiders/verwanten.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Aantal sessies (de gehele interventie):
  Het aantal benodigde sessies en de inzet van verschillende disciplines zijn afhankelijk van de hulpvraag en problematiek van de cliënt. Vaste onderdelen zijn multidisciplinair overleg in de slaappoli/het slaapteam en de implementatie op de groep/met de cliënt.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Totale tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Op onderdelen geldt:
  Intake: 1 uur
  Uitlezen dictafoon: 1 uur
  Inzet actiwatch: 1,5 uur
  Multidisciplinair overleg inclusief voorbereiding: 1 uur

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De slaappoli/ het slaapteam maakt gebruik van elementen uit:

  • oplossingsgericht werken;
  • motiverende gespreksvoering;
  • cognitieve gedragstherapie.

  Effectiviteit

  Naar de effecten van de interventie is nog geen onderzoek gedaan. De ervaringen in de praktijk zijn positief.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Type dagbesteding
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 20