Vacatures 12 nieuw

Houdings- en bewegingsprogramma voor wheelers

Het houdings- en bewegingsprogramma is een langdurige interventie voor rolstoelgebonden cliënten van alle leeftijden. De interventie is erop gericht om het lichamelijk welbevinden te optimaliseren door te zorgen voor een ontspannen houding tijdens de nacht en vijf maal 30 tot 45 minuten bewegen per week, waarbij het bewegen niet gekoppeld is aan de ADL.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: alle;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
  • problematiek: zware lichamelijke beperking, zich uitend in een volledige rolstoelafhankelijkheid;
  • hulpvraag: lichamelijk welbevinden behouden/ verbeteren.
 • Hoofddoel:

  • het behouden en/of verbeteren van het lichamelijk welbevinden.

  Subdoelen:

  • de cliënt heeft een ontspannen houding tijdens de nacht;
  • de cliënt heeft een optimale houding in de rolstoel; 
  • er is sprake van veranderingen van houding in de rolstoel;
  • de cliënt beweegt meer en intensiever.
 • Aard werkzaamheden

  Houdingsprogramma:
  Begeleiders van de woonvoorziening krijgen een cursus over de achtergrond van goed gepositioneerd liggen. Vervolgens is er een individuele overdracht over wat dit betekent voor de individuele cliënt. Daarop wordt de houding in de nacht aangepast.

  Bewegingsprogramma:

  Het bewegingsprogramma bestaat eruit dat cliënten per week vijf maal 30 tot 45 minuten bewegen, waarbij het bewegen niet gekoppeld is aan de ADL:

  • twee keer per week een begeleide vorm van bewegen door bewegingsagoog en/of fysiotherapeut: 
   • 1 x per week 45 minuten zwemmen;
   • 1 x per week 45 minuten bewegingsbeleving (jaarprogramma met 6 wekelijkse thema’s zoals luchtkussen, trampoline, berenjacht, schommelen, ballenbaan en glijbaan); 
  • drie keer per week bewegen begeleiders zelf met de cliënten. De begeleiders hebben een cursus gehad hoe te bewegen met de doelgroep en ze kunnen gebruik maken van materialen om het bewegen te stimuleren, zoals de bewegingstrainer voor mensen in een rolstoel (soort hometrainer bij een rolstoel) en de beweegkist (met eenvoudige materialen om bewegen in de rolstoel uit te lokken).

  Werkzame elementen

  • De cursus houdings- en bewegingsprogramma geeft begeleiders inzicht in houdingsproblematiek en beweegmogelijkheden voor rolstoelgebonden cliënten.
  • Herkenbaarheid en voorspelbaarheid bewegingsbeleving: elke bewegingsinterventie wordt zes weken achter elkaar aangebonden. Gedurende de gehele bewegingsinterventie heeft iedere cliënt een vaste begeleider. De bewegingsinterventie start en eindigt altijd met hetzelfde liedje.
  • Intensieve samenwerking tussen de bewegingsagogen, fysiotherapeuten en begeleiders. 

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/verwanten kunnen mee zwemmen als ze dat willen en daartoe in staat zijn.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De interventie is speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  • Zwemmen: één op één, 45 minuten 1 x per week onder begeleiding van een bewegingsexpert in groepen van 3 of 4 cliënten (het hele jaar door);
  • Bewegingsbeleving: één op één, 45 minuten 1 x per week onder begeleiding van een bewegingsexpert in groepen van 4 cliënten (het hele jaar door).

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): 
  afhankelijk van de hoeveelheid rolstoelgebonden cliënten

  Aantal minuten per sessie:

  75 minuten.

  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): 15 minuten per cliënt.

 • Setting

  Houdingsprogramma is gekoppeld aan de woonplek van de cliënt.
  Bewegingsprogramma: wonen, dagbesteding, gymzaal.

  Professional

  Een HBO opgeleide fysiotherapeut en een HBO opgeleide bewegingsagoog.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):

  • zwembad met plafondtilsystemen en voldoende brancards;
  • gymzaal met plafondtilsystemen en luchtkussen, trampoline, schommels, ballenbaan, glijbaan
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De achterliggende theorie van de interventie is de sensomotorische integratie. Sensomotorische integratie heeft tot doel dat door het aanbieden van prikkels de cliënt tot bewegen en een verhoogde alertheid komt.

  • Ayes, A.J. & Robbins, J. (2005). Sensory Integration and the Child: Understanding Hidden Sensory Challenges. Los Angeles: Western Psychological Services.

  Effectiviteit

  Het houdings- en bewegingsprogramma is ontwikkeld vanuit de praktijk. Er zijn enkele onderzoeken uitgevoerd door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) als onderdeel van hun masterthesis. 

  De onderzoeken lieten positieve effecten zien op het welbevinden van de cliënt en op wakker en alert gedrag, vooral na het toedienen van een stimulus.

  https://mp.sheerenloo.nl/group/mp/-/beter-leven-door-een-wisselende-slaaphouding

 • Begeleid wonen in Bedum ten noorden van Groningen Kwartel 8-10

  Op de groepswoning Kwartel 8-10 wonen volwassenen en senioren met een matig tot zeer ernstige verstandelijke beperking

  Meer

Terug naar boven