Vacatures 12 nieuw

KeK (Kort en Krachtig)

KeK (Kort en Krachtig) biedt systeemgerichte interventies gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar met opvallend gedrag. KeK zet gespecialiseerde kennis preventief in bij ouders en leerkrachten die behoefte hebben aan laagdrempelige hulp en ondersteuning zodat kinderen eerder geholpen kunnen worden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 4-12 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: onbekend;
  • problematiek: 
   • vastlopen in schoolse vaardigheden;
   • een anders verlopende sociale ontwikkeling / er zijn zorgen met betrekking tot het doorlopen van de ontwikkelingstaken;
   • zorgen vanuit de omgeving over lichamelijke uitingen zoals zelfbeschadiging;
  • hulpvraag: inzicht verkrijgen in gedrag, praktische handvatten krijgen voor de omgang met het kind. Dit kan in de thuissituatie, op school en in de vrije tijd, bijvoorbeeld op een sportvereniging.

  Contra-indicaties:

  • geen.
 • Hoofddoel:

  • het individuele kind functioneert beter (m.n. voor ouders en leerkracht) en kan zich handhaven binnen het reguliere aanbod (school, club).

  Subdoelen:

  • er is zicht op stagnaties of blokkades in de ontwikkeling;
  • schoolse vaardigheden zijn verbeterd;
  • sociaal emotionele ontwikkeling is weer op gang gekomen.
 • Aard werkzaamheden

  Preventief inzetten van gespecialiseerde kennis bij ouders en leerkrachten die behoefte hebben aan laagdrempelige hulp en ondersteuning zodat kinderen eerder geholpen kunnen worden. Hiermee wordt langdurige en kostbare zorg voorkómen en is specialistische zorg direct beschikbaar voorin de (zorg)keten.

  KeK kijkt of ontwikkelingstaken passend zijn bij de kalenderleeftijd. Bij opvallendheden ondersteunt KeK het kind en zijn omgeving (ouders, school, buitenschoolse opvang, club) om stagnaties of blokkades inzichtelijk te maken en waar mogelijk op te lossen. KeK kent de volgende onderdelen:

  • KeK Check: eerste beoordeling van het gedrag en de vaardigheden: is er mogelijk sprake van een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek? 
  • KeK Helpt: een korte en krachtige inventarisatie in de thuissituatie om inzicht te krijgen in de hulpvraag van een kind en het systeem rondom het kind;
  • KeK Kijkt: een korte en krachtige inventarisatie in de schoolsituatie om inzicht te krijgen in de hulpvraag van leerkrachten;
  • KeK Traint: een interactieve training voor leerkrachten gericht op het leren van vroeg-signalering en het omgaan met kinderen met opvallend gedrag en beperkte vaardigheden;
  • KeK Verbindt: samen met ouders en kind een plan maken door het netwerk inzichtelijk te maken, bepalen wie, wat kan doen in het netwerk en het systeem in de kracht te zetten door ze erbij te betrekken;
  • Kek geeft inzicht: psycho-educatie voor ouders en kind met betrekking tot de problematiek van het kind;
  • KeK Tipt: praktische tips op de website zodat de betrokken volwassenen anders kunnen inspelen op het gedrag van een kind. 
   • Er is tevens een info-lijn die tijdens kantoortijden bemand is door één van de Kek-medewerkers, hier kunnen aanmeldingen binnen komen maar hier kan ook informatie opgehaald worden, te gebruiken voor ouders en professionals.

  Werkzame elementen

  • systeemgericht werken, kijken naar kind en omgevingsfactoren; 
  • binnen korte tijd een scherpe en heldere analyse maken van de zorgen en hulpvraag;
  • een concrete vertaling maken van de analyse naar de praktijk met praktische handvatten;
  • wanneer toch meer nodig is, opschaling zorg door doorverwijzing diagnostiek, behandeling of begeleiding, aan de hand mee, niet van kastje naar de muur, niet afsluiten na advies maar laagdrempelig betrokken blijven en pas weg als de passende zorg goed is ingezet.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt intensief samengewerkt met alle betrokkenen: ouders, leerkrachten en eventueel andere relevante personen.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  KeK sluit aan bij de aanwezige krachten en slaat bruggen tussen alle betrokkenen. De expertise vanuit de moederorganisaties Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) en ’s Heeren Loo (orthopedagogiek) maakt dat KeK een brede doelgroep kan bedienen.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Er is één maand nodig om van aanmelding tot advies te komen. Vervolgens kan 3 maanden hulp geboden worden in het versterken van vaardigheden van het kind en zijn omgeving.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): 

  • De KeK Check (vragenlijst) is gratis
  • KeK Kijkt (observatie) 7.0 uren
  • KeK Helpt (consultatie) 8.5 uren
  • KeK Verbindt (netwerkversterking) 26 uren
  • KeK Geeft inzicht (psycho-educatie) 3 keer = 6 uren; 6 keer =12 uren
  • KeK Traint (leerkrachten/CJG) 7 uren • Setting

  Thuis, school, sportclub BSO, overal waar de vraag ontstaat.

  Professional

  HBO geschoolde professionals met ambulante ervaring en een systemische kijk. Buiten de kaders van de moederorganisatie kunnen werken.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Locatie van ’s Heeren Loo en Karakter (Apeldoorn) werkend in Overijssel en Gelderland Midden.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  KeK is tot stand gekomen naar aanleiding van de hulpvragen die in veldonderzoek bij scholen, de GGD, ouders, gemeentes naar voren zijn gekomen. De diensten zijn ontwikkeld door inzet van experts uit ’s Heeren Loo en Karakter. KeK maakt gebruikt van onderdelen uit (erkende) interventies zoals IOG/PPG, psycho-educatie en emotieregulatietraining.

  Effectiviteit

  Klanttevredenheid: gemiddelde score 8.3. Effectmeting vindt plaats door Goal Attainment Scaling.

Terug naar boven