Vacatures 12 nieuw

Kortdurende Adolescenten Therapiegroep (KAT)

KAT (Kortdurende Adolescenten Therapiegroep) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsinterventie voor LVB meiden (15-18 jaar) gericht op versterking van het zelfbeeld, de eigenwaarde en probleemoplossingsvaardigheden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 15 tot 18-jarige schoolgaande meiden (praktijkonderwijs);
  • ontwikkelingsniveau/IQ: 65 tot 85;
  • problematiek: weinig weerbaar, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, beperkte oplossingsvaardigheden;
  • hulpvraag: help mij mezelf te ontwikkelen en te ontplooien zodat ik mij beter staande kan houden in mijn groei naar volwassenheid.

  Contra-indicaties:

  • niet kunnen lezen en schrijven;
  • geen reflectievermogen.
 • Hoofddoel:

  • Hoofddoel: meer eigenwaarde, positiever zelfbeeld en toename probleemoplossingsvaardigheden.
 • Aard werkzaamheden

  Tien bijeenkomsten waarbij thema’s aan de orde komen zoals: je sterke kanten kennen, jezelf sterk denken, problemen op school/stage/werk en in vriendschappen aanpakken, beperkingen en mogelijkheden (psycho-educatie), nadenken over toekomstperspectieven en zorgen voor eigen veiligheid. 

  Groepsgesprekken worden afgewisseld met creatieve activiteiten (rollenspel, interviews, filmen, kaartspellen, knutselactiviteiten, enzovoorts).

  Werkzame elementen

  • van en met elkaar leren;
  • modificatietechnieken (modeling, prompting, shaping, behaviour rehearsal, feedback, groepscontingentie);
  • cognitieve herstructurering (denkfouten opsporen, helpende gedachten);
  • sociale probleemoplossingsvaardigheden trainen d.m.v. rollenspel, gedragsoefeningen, video-opnamen, thuisopdrachten;
  • ontspanningsoefeningen;
  • psycho-educatie;
  • huiswerkopdrachten;
  • transfer d.m.v. samenvattingen naar ouders/verzorgers en leerkrachten.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Er wordt samengewerkt met het netwerk van de jongere. Denk hierbij aan ouders, gezinshuis, ambulante begeleider, leerkracht enz. Zij kunnen aanwezig zijn bij de kennismaking en het eindgesprek. Per sessie gaat er een samenvatting mee met de jongere.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De KAT is ontwikkeld voor LVB-meiden op het praktijkonderwijs.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Groepsaanbod:
  3 tot 5 meiden in de leeftijd van 15-18 jaar.

  Frequentie:

  10 wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): 10.

  Aantal minuten per sessie: 180 min (reistijd, overleg, voorbereiding, verslaglegging, kennismaking en eindgesprekken).

  Totaal: 1800 minuten.

  De KAT wordt door een therapeut van ’s Heeren Loo gegeven, die voldoende kennis heeft van de KAT.

 • Setting

  Op school/ambulant/dagbehandeling

  Professional

  Vrouwelijke therapeut met minimaal HBO-(denk)niveau.
  Ervaring met LVB en ervaring om in groepsverband en protocollair te werken.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):
  Kwaliteitenspel, knutselspullen, iPhone.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Cognitieve leertheorie van Beck en praktijkervaringen als cognitief gedragstherapeutisch therapeut.

  • Beck, J.S. (1999). Basisboek cognitieve therapie. Baarn: Uitgeverij Intro.

  Effectiviteit

  Naar de KAT is (nog) geen effectonderzoek gedaan.

 • Naschoolse dagbehandeling De Kanjers in Amersfoort Bruispad 2

  Naschoolse dagbehandeling in Amersfoort voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven