Vacatures 12 nieuw

Logopedie ETEN EN DRINKEN

Logopedie-ETEN EN DRINKEN is bedoeld voor alle cliënten met problemen bij het eten en drinken. Diagnostiek is gericht op het (preventief) onderzoeken van de slikvaardigheid en verslik- en stikrisico’s. Behandeling is gericht op het veilig kunnen eten en drinken en voorkomen van gezondheidsproblemen.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 0-99;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus;
  • problematiek: 
   • problemen in de slikvaardigheid (afhappen, mondsluiting, kauwen, transport, slikken, etc);
   • (risico op) aspiratie;
   • (risico op) stikken;
   • (risico op) longontstekingen;
   • ondergewicht;
   • voedselweigering (niet psychosomatisch);
   • speekselverlies;
   • sondevoeding;
  • hulpvragen:
   • hoe kan ik veilig eten en drinken, zonder mij te verslikken?
   • hoe kan ik uit een fles leren drinken?
   • hoe leer ik vaardig/doelmatig eten en drinken? (gaat niet altijd over veiligheid, maar ook om effectief bewegen, zodat het prettiger/sneller verloopt)
   • hoe kan ik pijnvrij eten?
   • hoe kom ik van mijn overgeven af?
   • hoe voorkom ik een longontsteking als gevolg van verslikken?
   • hoe voorkom ik reflux (terugloop van maagzuur of voeding)?
   • hoe kan ik leren gevarieerd te eten (bij autisme)?
   • hoe krijg ik mijn speekselverlies onder controle?
   • hoe kan ik nog eten of ervaren van smaken naast of na mijn sondevoeding?

  Contra-indicaties:

  • Geen.
 • Hoofddoel:

  • de cliënt eet en drinkt bij elk voedsel en in alle situaties doelmatig en veilig ter voorkoming van gezondsheidsproblemen (longontsteking, slokdarmontsteking, ondergewicht, stikken)

  Subdoelen:

  • de mondverzorging is optimaal;
  • de cliënt eet en drinkt bij elke consistentie (vloeibaar, dik-vloeibaar en vast voedsel) in alle situaties zonder zich te verslikken;
  • de cliënt krijgt geen long- of slokdarmontsteking;
  • de cliënt heeft een acceptabele voedingstoestand/voedingsinname;
  • de cliënt verliest geen speeksel.
 • Aard werkzaamheden

  Diagnostiek:

  • screening of onderzoek slikvaardigheid bij alle consistenties;
  • screening volgens richtlijnen: het is wenselijk om risicogroepen periodiek elk 1-3 jaar te screenen:
   • kwetsbare ouderen;
   • mensen met een verstandelijke beperking, waaronder mensen met mobiliteitsproblemen en/of syndromen met slikproblemen, afhankelijke eters en mensen met langdurig benzodiazepinegebruik;
   • mensen met aandoeningen waarbij een slikstoornis (dysfagie) kan voorkomen (zoals Parkinson en spierziektes);
  • onderzoek speekselverlies.

  Behandeling:

  • advisering en instructie aan omgeving over eettechnieken, consistenties, portiegrootte, houding, tempo, aangepaste hulpmiddelen, veilige mondverzorging, enzovoorts; 
  • aanleren van eettechnieken/compensatiestrategieën bij LVG/MVG-cliënt;
  • advisering en instructie aan omgeving bij sondevoeding.
  • opstellen protocol eten en drinken / eetpaspoort: maatwerk op individueel niveau;
  • multidisciplinaire aanpak bij complexe problematiek (samen met diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie, AVG, pedagoog);
  • bij complexe eet- en drinkvragen kan een eet- en drinkteam ingeschakeld worden (op enkele locaties op ’s Heeren Loo beschikbaar). De werkwijze van het eet- en drinkteam komt overeen met de hier beschreven interventie.

  Werkzame elementen

  • ingezette strategieën zijn vooral gericht op het verlagen van risico’s, advisering en compensatie: instructie en advisering aan cliënten en/of verzorgers;
  • multidisciplinair werken: advisering hulpmiddelen i.s.m. ergotherapie, houdingsaanpassingen i.s.m. fysiotherapie, aanpassing consistentie i.s.m. diëtetiek, orale hygiëne i.s.m. tandarts of mondhygiënist, onderzoek naar de invloed van medicatie en medische oorzaken i.s.m. de arts.
  • vergroten van betekenisverlening/herkenbaarheid van het ritueel tijdens het eten en drinken;
  • vroegtijdig opsporen van verslikken en voorkomen gezondheidsrisico’s (preventie);
  • individuele ondersteuning op maat.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Cliënt, ouders en/of begeleiders worden altijd betrokken bij onderzoek, behandeling en advisering omdat veilig eten in alle situaties gewaarborgd moet worden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Diagnostiek:

  • onderzoek vindt hoofdzakelijk via observatie plaats, omdat de doelgroep vanwege beperkte cognitieve vaardigheden vaak niet instrueerbaar is. Omdat de dagelijkse eetstructuur en rituelen niet altijd doorbroken kunnen worden, zijn soms meerdere observaties nodig. 
  • anamnese vindt veelal plaats via begeleiders/ouders, omdat cliënten geen tot beperkte reflectieve vaardigheden hebben en hun eigen klachten niet kunnen verwoorden. Bij LVB zal de anamnese rechtstreeks met de cliënt verlopen.

  Behandeling:

  • hoofdzakelijk indirect via compensatietechnieken omdat cliënten veelal een beperkt vermogen hebben tot bewuste gedragsverandering;
  • meer tijd en langere duur nodig om nieuw gedrag te trainen;
  • meer tijd voor overdracht aan ouders/begeleiders en hen waar nodig te trainen; 
  • soms extra reistijd omdat onderzoek en behandeling gezien de mogelijkheden van de cliënt op locatie woning/school/werk/dagbesteding wordt uitgevoerd.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Duur en frequentie hangt af van de problematiek, doelstelling en mogelijkheden van de cliënt en het netwerk. Daarnaast is de mate van complexiteit en multidisciplinariteit bepalend. De gehele interventie bestaat gemiddeld uit 5 uur bij kortdurend advies, 10 uur bij regulier advies en 20 uur bij complex advies. Bij kinderen met ernstige eet- en drinkproblemen wordt 6-12 uur per week ingezet; met minimaal 52 uur op jaarbasis.

  De interventie vindt altijd individueel plaats. Bij intake en anamnese zijn veelal verwanten of de persoonlijk begeleider aanwezig. Onderzoek vindt altijd aan huis / op het werk / op school / op dagbesteding plaats. Inzet van video-observatie is afhankelijk van de vraag en complexiteit.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Tijdsinvestering logopedist:

  • directe behandeling: 30 minuten per sessie + 30 minuten voorbereiding en rapportage per sessie;
  • eet- en drinkonderzoek / observatie: 1 uur bij korte vraag tot 4 uur bij complexe vraag;
  • analyse bij video-observatie: 2 uur;
  • verslaglegging en dossiervorming: 2 uur;
  • (multidisciplinair) overleg: bij eenvoudige vraag eenmalig 1 uur. Bij complexe vraag: aansluitend bij MDO cyclus waarbij uren variabel zijn;
  • aanschaf en levering hulpmiddelen (aangepast bestek / beker): 30 minuten;
  • instructie en implementatie: 2 uur per team. Bij individuele coaching: 1 uur per persoon. 
  • evaluatie: 30-60 minuten;
  • reistijd: variabel

  Bij complexe eet- en drinkvragen zal multidisciplinair gewerkt worden met AVG, fysiotherapeut, ergotherapeut, gedragswetenschapper en diëtist. Daarnaast is er contact met externe disciplines (o.a. medisch specialisten, logopedisten slikpoli ZKH, tandheelkundigen).

 • Setting

  • Directe behandeling: behandelruimte of aan huis / op het werk / op school / op dagbesteding.
  • Onderzoek, advisering, overleg, scholing vinden overwegend plaats in een vertrouwde omgeving, veelal in de thuissituatie of op het werk.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Locatie van ’s Heeren Loo: 

  • behandelruimte met stromend warm water en een wachtruimte

  Andere benodigdheden (bv. materialen): onderzoeks- en observatie-instrumenten:

  • DDS / DDMS: Dysphagia Disorder Survey / DDMS: Dysphagia Management Staging Scale;
  • IDDSI (verwachting dat deze in 2019 officieel wordt geïmplementeerd)
  • EDACS;
  • Slikscreening PRA;
  • EFS (Early Feeding Skills);
  • KOE: Kauw Observatie Evaluatie
  • observatielijst Speekselverlies;
  • camera + laptop;
  • stethoscoop;
  • eet- en drinkhulpmiddelen om uit te proberen (bekers, bestek, dieetproducten, verdikkingsmiddel).
 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Logopedie wordt ingezet volgens o.a. de volgende richtlijnen:

  • Richtlijn Orofaryngeale dysfagie (2017);
  • Richtlijn Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte (2008);
  • Richtlijn Beroerte KNGF (2014);
  • Richtlijn Logopedie bij de ziekte van Parkinson (2017);
  • Richtlijn Borstvoeding: multidisciplinair (2015);
  • Richtlijn JGZ voeding en eetgedrag;
  • Zorgstandaard Oesopahusatresie (in ontwikkeling).
  • https://iddsi.org/ International Dysphagia Diet Standardisation Initiative
  • Calis, E. A., Veugelers, R., Sheppard, J. J., Tibboel, D., Evenhuis, H. M., & Penning, C. (2008). Dysphagia in children with severe generalized cerebral palsy and intellectual disability. Developmental Medicine & Child Neurology, 50(8), 625-630.
  • Sheppard, J. J. (2013). The Dysphagia disorder survey and the dysphagia management staging scale (3e ed.). Lake Hopatcong, United States: Publisher United States.
  • Sheppard, J. J., Hochman, R., & Baer, C. (2014). The dysphagia disorder survey: validation of an assessment for swallowing and feeding function in developmental disability. Research in developmental disabilities, 35(5), 929-942.
  • Johnson, H., & Scott, A. (2004). Dysphagia in older adults with intellectual disabilities (id). Journal of Intellectual Disability Research, 48(4), 425.

  Effectiviteit

  Na afloop van de interventie wordt elk individueel zorgtraject geëvalueerd en beoordeeld of de zorgvraag voldoende beantwoord is. Jaarlijks vindt er Paramedisch breed steekproefsgewijs een cliënttevredenheidstoets plaats.

 • Polikliniek Leeuwarden

  Meer

 • Polikliniek Monster

  Meer

 • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

  Meer

 • Polikliniek Geldermalsen

  Meer

 • Polikliniek Zwolle

  Meer

 • Polikliniek Harderwijk

  Meer

 • Polikliniek Urk

  Meer

 • Polikliniek Hillegom

  Meer

 • Polikliniek Apeldoorn

  Meer

 • Polikliniek Julianadorp

  Meer

 • Polikliniek Ede Horalaan

  Meer

 • Polikliniek Tiel

  Meer

 • Naschoolse dagbehandeling De Kanjers in Amersfoort Bruispad 2

  Naschoolse dagbehandeling in Amersfoort voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

  Meer

Terug naar boven