Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is bedoeld voor jeugdigen van 4 t/m 18 jaar. Naschoolse opvang vangt de kinderen na schooltijd op waardoor ouders/verzorgers tijdelijk ontzien worden, hun werk kunnen uitvoeren en/of kunnen werken en hun draagkracht voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen toeneemt.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 4 t/m 18 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: afhankelijk van de locatie kan aan alle ontwikkelingsniveaus (NAH, EMB, LVB en VB) naschoolse opvang geboden worden;
  • problematiek: ouders worden (te) zwaar belast met de verzorging/opvoeding van hun kind met een beperking. En/of ouders hebben een baan en hun kind kan niet deelnemen aan een reguliere opvang vanwege zijn/haar zorgbehoefte.

  Contra-indicaties:

  • wanneer een jeugdige begeleiding/behandeling nodig heeft op het gebied van ontwikkelingstaken is naschoolse opvang niet de juiste plek. Er zal dan naschoolse behandeling ingezet moeten worden.
 • Hoofddoel:

  • Jeugdigen hebben een ontspannen en leuke (na)middag en de ouders worden tijdelijk ontzien waardoor hun draagkracht voor de verzorging en opvoeding van hun kind toeneemt en/of zij de ruimte hebben voor het uitvoeren van hun werk.
 • Aard werkzaamheden

  Tijdens de naschoolse opvang worden verschillende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de doelgroep die opgevangen wordt. Voorbeelden zijn creatieve activiteiten, buitenspelen en het werken aan en met educatieve thema’s.

  Werkzame elementen

  • Door ouders een aantal keer in de week de ruimte te geven om te werken of tijd voor zichzelf te hebben, neemt de draagkracht in het gezin toe.
  • Begeleiders zijn pedagogisch of verzorgend opgeleid en sluiten aan op de ondersteuningsvraag van de jeugdige.
  • Het middagprogramma sluit aan bij de interesses en ondersteuningsvraag van de jeugdige. 
  • Door een breed aanbod van georganiseerde activiteiten is er voor iedere jeugdige een passend aanbod. 
  • Voldoende buitenruimte, zodat er ook buiten gespeeld kan worden.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders maken de keuze of ze hun kind willen laten aansluiten bij de naschoolse opvang. Ouders zijn op dezelfde manier betrokken bij hun kind als ouders die hun kind naar reguliere naschoolse opvang brengen. Er vindt een overdracht plaats bij het ophalen van het kind. Deze overdracht is veelal een brug tussen school en thuis. Daarnaast wordt er gerapporteerd in Caress. Ouders hebben hier thuis inzage in.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Zorgen voor begeleiding en structuur passend bij de doelgroep. Zorgen voor een uitdagende en zo veilig mogelijke omgeving.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Variërend per jeugdige, een tot maximaal vijf middagen per week.
  Groepsgrootte tot maximaal 12 jeugdigen per groep per twee begeleiders. Leeftijd varieert van 4 tot 18 jaar.

 • Setting

  De ondersteuning wordt zo dicht als mogelijk bij school geboden. Op deze manier kunnen de jeugdigen vanuit school direct door naar de naschoolse opvang.

  Professional

  De begeleider van de naschoolse opvang is minimaal begeleider C (MBO Niveau 3) en dient een creatief aanbod te kunnen realiseren voor een doelgroep met verschillende ondersteuningsvragen. Daarnaast vervullen ze een brugfunctie in de overdracht tussen onderwijs en ouders. 

  Ook is er een persoonlijk begeleider betrokken die het contact over afspraken en doelen met ouders doorneemt. Voor inhoudelijke vragen is op consultbasis een gedragswetenschapper betrokken.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel 

  De naschoolse opvang kan geboden worden op een locatie van ’s Heeren Loo, maar kan ook geboden worden op een locatie die beheerd wordt een andere partij (bv. wijkcentrum, school, etc.). Hiertoe kan huur worden betaald.

  Andere benodigdheden (bv. materialen): Het is wenselijk om veel kind gerichte materialen aan te schaffen. Denk hierbij aan kleurspullen, knutselspullen, bak en kookspullen.

 • Gebaseerd op / bewerking van

  N.V.T.

  Effectiviteit

  Er is geen effectonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van naschoolse opvang voor jeugdigen met een (L)VB en/of ontwikkelingsproblematiek. Praktijkervaringen van professionals, ouders en kinderen zijn veelal positief.

 • BSO Stichting de Klup in Almelo Berlagelaan 2

  Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen voor buitenschoolse opvang terecht op de Berlagelaan. Het is een samenwerking met vrijwilligersorganisatie De Klup

  Meer

 • Buitenschoolse opvang De Driehoek in Deventer Rielerweg 110

  De Driehoek in Deventer is een naschoolse opvang voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Skills Harderwijk - zelfstandiger worden voor jongeren Johanniterlaan

  Meer

 • De Oeverpieper in Noordwijk Gruenepad 2

  De Oeverpieper biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Buitenschoolse begeleiding Sterrenloo in Lelystad De Doelen 10-11

  Bij Sterrenloo kun je na schooltijd in alle rust spelen en leren.

  Meer

 • Bso ‘Gewoon Bijzonder’ in Urk Slenk 1

  Op Slenk 1 vind je bso 'Gewoon Bijzonder'. Hier kunnen kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking terecht.

  Meer

 • Dagopvang en buitenschoolse opvang in Apeldoorn Laan van Groot Schuylenburg 270

  Op de Laan van Groot Schuylenburg kunnen kinderen in het speciaal onderwijs naar buitenschoolse opvang en dagopvang.

  Meer

 • Buitenschoolse Opvang in Deventer - De Driehoek

  Uw kind is van harte welkom bij De Driehoek in Deventer. Dé naschoolse opvang voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

  Meer

 • Naschoolse opvang in Ede Bunschoterweg 2A

  Meer

 • Begeleid wonen in Druten Pa Hoeklaan 7a, 7c

  Voor kinderen en jongvolwassenen t/m 21 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

  Meer

 • Buitenschoolse opvang PLUS in Barendrecht

  BSO+ is voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Jouw kind kan hier spelen, ontspannen en nieuwe dingen leren. Deskundige en gespecialiseerde medewerkers begeleiden en ondersteunen hen. Er is veel aandacht voor het (samen) spelen, ontspannen en leren.

  Meer

Terug naar boven