Oefentherapie mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is bedoeld voor cliënten met lichamelijke klachten, cliënten die moeten revalideren en voor cliënten met problemen in ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), PDL (passiviteit dagelijks leven) en/of prikkelverwerking. Doel is het verminderen en voorkomen van klachten en revalidatie. Cliënten en hun begeleiders worden hierbij betrokken.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: vanaf 0 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus;
  • problematiek: klachten van het lichaam, sensorische integratie, revalidatie, vragen/problemen m.b.t. ADL en PDL;
  • hulpvraag: afhankelijk per cliënt en per verwijzing.

  Contra-indicatie:

  • contra-indicaties zijn verschillend per cliënt en hulpvraag. Deze kunnen eventueel door de arts bepaald worden.
 • Hoofddoel:

  • het beantwoorden van de hulpvraag waarmee de cliënt komt, zoals het verminderen van lichamelijke klachten, het voorkomen van klachten of het revalideren na een operatie.

  Subdoelen:

  • Afhankelijk van de hulpvraag/verwijzing
 • Aard van werkzaamheden

  De werkzaamheden kunnen, afhankelijk van klacht/verwijzing/hulpvraag bestaan uit:

  • het geven van oefeningen gericht op rek, ontspanning en versterking van spieren;
  • het geven van oefeningen gericht op het mobiliseren van gewrichten en het soepel maken van het lichaam;
  • het geven van oefeningen gericht op het waar mogelijk corrigeren van houdingen en bewegingen die de klachten in stand houden;
  • het geven van tips en adviezen voor de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen)/ PDL (passiviteit dagelijks leven) van de cliënt om comfortabel te kunnen leven;
  • het informeren en adviseren van begeleiders/netwerk van de cliënt;
  • het uitvoeren van een sensorisch onderzoek naar de prikkelverwerking van de cliënt (afkomstig uit SI-therapie);
  • het uitvoeren van een houdingsonderzoek op het gebied van lig- en zitproblematiek;
  • het inzetten van hulpmiddelen op het gebied van lig- en zitproblematiek.
  • het inzetten van hydrotherapie. Oefentherapie in het water als start of aanvulling van een revalidatie proces.

  Werkzame elementen

  • Oefeningen om de spieren op lengte te brengen/ soepeler te maken.
   Adviezen over het aanpassen van houdingen en bewegingen, waardoor het lichaam minder zwaar belast wordt.
  • Verschillende oefeningen gericht op het verbeteren van conditie en kracht. 
  • Integreren van de oefeningen, tips en adviezen in de ADL/PDL van de cliënt.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Waar nodig worden begeleiders/ouders betrokken bij de therapie. Daarnaast wordt begeleiding/personeel ook ingezet om de doelen van de therapie te kunnen bereiken.
  Denk bijvoorbeeld aan het thuis uitvoeren van oefeningen of adviezen die door de oefentherapeut gegeven worden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De oefentherapeuten Mensendieck hebben allen ervaring in het werken met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Er zijn met name aanpassingen in de omgang met cliënten en kennis van diverse ziektebeelden en syndromen die voor kunnen komen bij mensen met een verstandelijke beperking.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Afhankelijk van de hulpvraag/klacht/verwijzing wordt het behandelplan op de cliënt aangepast. Dit kan betekenen dat de cliënt eenmaal gezien wordt. Maar het kan ook inhouden dat een cliënt twee-of zelfs driemaal per week behandeld wordt voor een periode van een aantal maanden. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een revalidatie of pijnklachten. Over het algemeen duurt een behandelsessie 30 tot 45 minuten. Belangrijk is de interventie periodiek te evalueren (6 weken-3 maanden).

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): afhankelijk van de verwijzing/ klacht.
  Aantal minuten per sessie: 30-45 minuten.
  Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): 0-15 minuten.

 • Setting

  Oefentherapie Mensendieck kan in verschillende settingen worden aangeboden: thuis, in de oefenruimte van de therapeut, op de dagbesteding, buiten en in een zwembad.

  Professional

  Oefentherapeuten Mensendieck hebben een HBO opleiding en een registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen):

  Als een cliënt wordt behandeld in de praktijkruimte moet deze ruimte voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar/beroepsgroep.

  Daarnaast kan er hulp- en oefenmateriaal ingezet worden om doelen te bereiken. Denk hierbij aan ballen, stokken, trampoline, gewichtjes, dynaband, oefentol, etc.

  Oefentherapeuten Mensendieck werken ook met spiegels om de cliënt bewust te laten worden van zijn houding- en bewegingspatroon. Hier wordt in de gehandicaptensector niet altijd gebruik van gemaakt. De inzet van sensopathisch materiaal is gebruikelijk.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  De oefentherapeut Mensendieck werkt via de richtlijnen die door de VvOCM ( Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) ontwikkeld zijn. Deze zijn te vinden op www.vvocm.nl.

  Effectiviteit

  Er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat oefentherapie Mensendieck effectief is. Daaruit zijn de richtlijnen ook ontstaan. De richtlijnen zijn te vinden op www.vvocm.nl.

 • Polikliniek Leeuwarden

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Monster

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Druten Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Geldermalsen

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Zwolle

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Harderwijk

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Urk

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Apeldoorn

  Op Groot Schuylenburg is altijd een dokter in de buurt, want je kunt er terecht bij onze eigen polikliniek op het park.

  Meer

 • Polikliniek Julianadorp

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Ede Horalaan

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Polikliniek Tiel

  Bij de poliklinieken van ‘s Heeren Loo kan je terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

  Meer

 • Buitenzwembad Willem van den Bergh Zonnelaan 5

  Het buitenzwembad van woonzorgpark Willem van den Bergh.

  Meer

 • Bewegingscentrum Boei in Monster Sportlaan 2

  Bewegen is gezond en geeft plezier. Kom naar bewegingscentrum Boei.

  Meer

 • Sporthal op woonzorgpark Groot Schuylenburg in Apeldoorn Bewegingsagogie, Achisomoglaan 55

  Op deze locatie bevindt zich een zwembad, een grote en een kleine gymzaal en de vakgroep bewegingsagogie.

  Meer

Terug naar boven