Vacatures 12 nieuw

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders, verzorgers en familiekring van kinderen/jongeren/ volwassenen die bij ’s Heeren Loo therapie of dagbehandeling volgen of (tijdelijk) wonen.

Ouders kunnen met ouderbegeleiding hun kracht en vertrouwen in zichzelf en hun gezin/familie versterken om zo de behandeling van hun kind te ondersteunen.

  • Indicatiecriteria:

    Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders, verzorgers en familiekring van kinderen/ jongeren/ volwassenen die bij ’s Heeren Loo therapie of dagbehandeling volgen of (tijdelijk) wonen.

    • leeftijd: alle;
    • ontwikkelingsniveau/IQ: alle;
    • problematiek: overbelast zijn van een ouder/verzorger door de opvoedingssituatie, verwarring rond de positie van ouder/verzorger, relatie gerelateerde problematiek, acceptatie­problematiek, verwerking van eigen verleden, rouwverwerking, behoefte aan steun rond het ouder/verzorger zijn, ontbreken van de metapositie als ouder/verzorger (d.w.z. de positie die ouder(s)/verzorger(s) hebben als regisseur in de opvoeding);
    • hulpvraag:
      • help mij mijn rol als ouder/verzorger te zien, begrijpen en zo te veranderen zo dat ik de opvoeding van mijn kind weer zonder obstakels aan kan gaan;
      • help ons als ouder(s)/verzorger(s) constructief samen te werken en elkaar te ondersteunen als unieke ouder/verzorger;
      • help mij als verzorger (het gedrag van) mijn verstandelijk beperkte broer/zus te begrijpen en mijn positie als zus/broer te herijken.

    Contra-indicaties

    • ernstige psychiatrische- of verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking van de ouder(s)/verzorger(s) die het profiteren van de interventie in de weg staat.
  • Hoofddoel:

    • Ouder(s)/verzorger(s) zijn (weer) in staat hun dagelijkse handelen en de rol/positie als ouder/verzorger af te stemmen op de ontwikkeling en behoeften van hun kind.
      (Het gaat uitdrukkelijk niet om het aanleren van opvoedingsvaardigheden.)

    Subdoelen:

    • draaglast en draagkracht zijn in balans;
    • kinderen zijn in staat zich beter te ontwikkelen;
    • ouders zijn krachtiger in het opvoeden.
  • Aard werkzaamheden

    Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken, lichaamsoefeningen, familieopstelling, thuisopdrachten, communicatieoefeningen en psycho-educatie. Vaak wordt samengewerkt met de therapeut/behandelaar van het kind/de jongere.

    Werkzame elementen

    • Effectieve gespreksmethoden: erkennend, oplossingsgericht, vanuit ouderbegeleidende positie, elementen vanuit mediation en relatietherapie.
    • ‘Een Taal Erbij’: met behulp van poppetjes neerzetten hoe de gezinsleden zich tot elkaar verhouden en hoe dit door de generaties heen op elkaar inwerkt.
    • Ontspannings- en bio-energetische lichaamsoefeningen om emotionele en fysieke spanning te lokaliseren en verminderen.

    Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

    Ook pleeg-/adoptieouders, grootouders, zussen/broers of andere familieleden die de cliënt opvoeden/verzorgen, kunnen in aanmerking komen voor deze begeleiding.

    Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

    Alles wordt binnen de gesprekken zo concreet en visueel mogelijk gemaakt.

    Duur, frequentie en vorm van de interventie

    Tien tot vijftien sessies. Afhankelijk van de hulpvraag en het verloop van het proces, kan dit aantal maximaal twee keer worden verlengd. Dit is soms nodig bij vechtscheidingen of bij gezinnen met meerdere kinderen met LVB.

    Tijdsinvestering van de professional(s)

    Aantal sessies (de gehele interventie): 15 (indien nodig x 3)
    Aantal minuten per sessie: 60.

  • Setting

    Bij voorkeur op kantoor, bij uitzondering bij de cliënt thuis.

    Professional

    Post HBO opleiding ouderbegeleiding of systeemhulpverlening.

    Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

    N.V.T.

  • Gebaseerd op / bewerking van:

    De ouderbegeleiding is gebaseerd op de methodiek ouderbegeleiding van Alice van der Pas en de contextuele en systeemgerichte methodiek van Nagy.

    • Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R. (1994). Tussen Geven en Nemen. Over Contextuele Therapie. Haarlem: De Toorts.
    • Pas, A. van der (1993-2007). Handboek Methodische Ouderbegeleiding (1-10). Amsterdam: SWP.

    Effectiviteit

    Er heeft nog geen evaluatie/effectonderzoek naar ouderbegeleiding plaatsgevonden.

    Er wordt op deelgebieden van ouderbegeleiding onderzoek gedaan naar effectiviteit, bijvoorbeeld ouderbegeleiding bij roldifferentiatie (ouder(s)/verzorger(s) helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in een pleeggezin).

  • Naschoolse dagbehandeling De Kanjers in Amersfoort Bruispad 2

    Naschoolse dagbehandeling in Amersfoort voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

    Meer

Terug naar boven