Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is bedoeld voor jeugdigen van 4 t/m 18 jaar. Naschoolse opvang vangt de kinderen na schooltijd op waardoor ouders/verzorgers tijdelijk ontzien worden, hun werk kunnen uitvoeren en/of kunnen werken en hun draagkracht voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen toeneemt.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: 4 t/m 18 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: afhankelijk van de locatie kan aan alle ontwikkelingsniveaus (NAH, EMB, LVB en VB) naschoolse opvang geboden worden;
  • problematiek: ouders worden (te) zwaar belast met de verzorging/opvoeding van hun kind met een beperking. En/of ouders hebben een baan en hun kind kan niet deelnemen aan een reguliere opvang vanwege zijn/haar zorgbehoefte.

  Contra-indicaties:

  • wanneer een jeugdige begeleiding/behandeling nodig heeft op het gebied van ontwikkelingstaken is naschoolse opvang niet de juiste plek. Er zal dan naschoolse behandeling ingezet moeten worden.
 • Hoofddoel:

  • Jeugdigen hebben een ontspannen en leuke (na)middag en de ouders worden tijdelijk ontzien waardoor hun draagkracht voor de verzorging en opvoeding van hun kind toeneemt en/of zij de ruimte hebben voor het uitvoeren van hun werk.
 • Aard werkzaamheden

  Tijdens de naschoolse opvang worden verschillende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de doelgroep die opgevangen wordt. Voorbeelden zijn creatieve activiteiten, buitenspelen en het werken aan en met educatieve thema’s.

  Werkzame elementen

  • Door ouders een aantal keer in de week de ruimte te geven om te werken of tijd voor zichzelf te hebben, neemt de draagkracht in het gezin toe.
  • Begeleiders zijn pedagogisch of verzorgend opgeleid en sluiten aan op de ondersteuningsvraag van de jeugdige.
  • Het middagprogramma sluit aan bij de interesses en ondersteuningsvraag van de jeugdige.
  • Door een breed aanbod van georganiseerde activiteiten is er voor iedere jeugdige een passend aanbod.
  • Voldoende buitenruimte, zodat er ook buiten gespeeld kan worden.

  Aanvullend voor jeugdigen:
  De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt door Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)) bevatten nog meer werkzame elementen rondom het ondersteunen van jeugdigen.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders maken de keuze of ze hun kind willen laten aansluiten bij de naschoolse opvang. Ouders zijn op dezelfde manier betrokken bij hun kind als ouders die hun kind naar reguliere naschoolse opvang brengen. Er vindt een overdracht plaats bij het ophalen van het kind. Deze overdracht is veelal een brug tussen school en thuis. Daarnaast wordt er gerapporteerd in Caress. Ouders hebben hier thuis inzage in.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Zorgen voor begeleiding en structuur passend bij de doelgroep. Zorgen voor een uitdagende en zo veilig mogelijke omgeving.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Variërend per jeugdige, een tot maximaal vijf middagen per week.
  Groepsgrootte tot maximaal 12 jeugdigen per groep per twee begeleiders. Leeftijd varieert van 4 tot 18 jaar.

 • Gebaseerd op / bewerking van

  N.V.T.

  Effectiviteit

  Er is geen effectonderzoek gedaan naar de werkzaamheid van naschoolse opvang voor jeugdigen met een (L)VB en/of ontwikkelingsproblematiek. Praktijkervaringen van professionals, ouders en kinderen zijn veelal positief.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 9