Vakantiedagopvang

Vakantiedagopvang biedt tijdens vakanties aan kinderen (6-18 jaar) met een licht, matig of ernstig verstandelijke beperking en/of NAH dagopvang, zodat zij op een prettige, gevarieerde en ontwikkelingsgerichte manier hun vrijetijd kunnen besteden.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: van 6 tot 18 jaar;
  • ontwikkelingsniveau/IQ: licht, matig of ernstig verstandelijke beperking;
  • problematiek: autisme, syndroom van Down, hechtingsproblematiek, ADHD;
  • hulpvraag: ontlasten van het gezin tijdens schoolvakanties, samen spelen.

  Contra-indicaties:

  zeer ernstig probleemgedrag kan afgewezen worden in verband met te weinig bezetting (er is geen ruimte voor 1 op 1 begeleiding).

 • Hoofddoel:

  het kind heeft een prettige, gevarieerde en ontwikkelingsgerichte vrijetijdsbesteding tijdens de vakantiedagopvang.

  Subdoelen:

  • competenties versterken;
  • vergroten probleemoplossend vermogen;
  • zelfredzaamheid versterken.
 • Aard werkzaamheden

  Binnen de vakantiedagopvang wordt het kind opgevangen, wordt er gespeeld en wordt er aan kleine doelen gewerkt zoals ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ in stand houden of doorontwikkelen, naast of samen met iemand anders spelen en diversiteit van spel uitbreiden.

  Het kind kan de gehele dag gebruik maken van de vakantiedagopvang. Hoeveel uren/dagdelen wordt vooraf met ouders/verwanten afgesproken.

  De kinderen brengen de dag door in verschillende groepen. Deze groepen worden samengesteld op basis van ontwikkelingsniveau, ervaringsordening en/of hulpvragen.

  Werkzame elementen

  De basis bestaat uit een goed pedagogisch klimaat waarbinnen het kind goed begeleid en ondersteund wordt. Daarbij hoort o.a.

  • betrokkenheid en nabijheid van een begeleider;
  • gebruik van communicatiemiddelen (pictogrammen, verwijzers);
  • sensopatische activiteiten (dans, muziek, toneel);
  • werken met individuele beloningssystemen;
  • elementen uit Op eigen Benen:
   • centraal stellen van krachten, aanleg en talenten van het kind;
   • respect voor de eigenheid van de jeugdigen en het voeden van zelfrespect en zelfwaardering;
   • leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat jeugdigen al kunnen of weten (zone van naaste ontwikkeling);
  • elementen uit Ervaar het maar:
   • plezier beleven en ervaringen met elkaar opdoen;
   • stimulering van de zintuigen en de motoriek, de verwerking van prikkels in banen leiden;
   • communicatie uitlokken en eventueel uitbreiden;
  • de driehoek ouders-begeleiders-kind centraal stellen: met elkaar kijken naar welke ondersteuning het kind nodig heeft en in welke positie ouders, het kind en de begeleiding moeten staan om deze zo optimaal mogelijk vorm te geven.

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders/ verzorgers zijn betrokken. Er wordt direct met ouders/ verzorgers gecommuniceerd als het gaat om wat er met het kind gedaan wordt en welke benodigdheden er moeten zijn om het kind goed te kunnen begeleiden.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking wordt er binnen de vakantiedagopvang extra zorg geboden en rekening gehouden met de ontwikkelingsleeftijd, gedragsproblematiek en specifieke syndromen. Specifieke afspraken, risicoanalyses en doelen staan omschreven in een individueel ondersteuningsplan.

  Een zinvolle daginvulling met een goede balans tussen inspanning en ontspanning staat centraal. Omdat het de kinderen en jongeren vaak niet zelf lukt om dit goed vorm te geven, is er een vast variabel dagprogramma ondersteund met totale communicatie.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  De duur, vorm en frequentie van het bezoek aan de vakantiedagopvang hangt af van de afgegeven gemeentelijke indicatie en de wens van ouders. Kinderen kunnen zes weken komen (tijdens de zomervakantie), maar ook bijvoorbeeld maar 2 dagen in de week tijdens een vakantie.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Kinderen worden in principe begeleidt in groepjes van 7 of 8 kinderen. Per 7 of 8 kinderen is 1 begeleider B of C beschikbaar.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Pedagogisch klimaat voor leren en ontwikkelen:

  • Scholten, G. & Schuurman, M. (2008). Eigenwaarde. Leermethodiek Op Eigen Benen. Achtergrond en toepassing. Wezep: INVRA.
  • Koeleman, T. (2001). ‘Ervaar het maar’. Een methodische werkwijze voor stimulering van motoriek, zintuigen en communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstig meervoudige handicap. Zutphen: Koeleman.
  • Timmers-Huigens, T. (2000). Mogelijkheden voor verstandelijke gehandicapten. Een weg naar vreugde beleven. Maarsen: Elsevier gezondheidzorg.

  Effectiviteit

  Naar de effecten van de vakantiedagopvang heeft geen evaluatie/effectonderzoek plaatsgevonden.Locaties

Filters

Cliëntgroep
Leeftijd
Cognitief niveau
Sociaal-emotioneel niveau
Begeleidingsintensiteit
Type nachtzorg
Specifieke kennis en kunde
Aantal gevonden locaties: 8