Rots en Water

Rots en Water is een (preventieve) groepstraining voor leerlingen (12-18 jaar) van het (speciaal) onderwijs met geringe weerbaarheid en/of grensoverschrijdend gedrag gericht op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en het voorkomen van seksueel geweld.

 • Middelbare school leerlingen van zowel speciaal onderwijs als regulier onderwijs.

  Indicatiecriteria:

  • Leeftijd: 12-18 jaar
  • Ontwikkelingsniveau/IQ: ongeveer vanaf 80
  • Problematiek: weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag.
  • Hulpvraag: weerbaar worden en leren rekening te houden met anderen.

  Contra-indicaties:

  • geen
 • Hoofddoel: 

  • de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en het voorkomen van seksueel geweld.
   Rots en Water leert leerlingen zich enerzijds te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en anderzijds oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de jeugdigen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde ‘rotsopstelling’ of een zachte ‘wateropstelling’ dan wel een mix daarvan.
 • Aard werkzaamheden

  Rots en Water wordt in de klas uitgevoerd en maakt gebruik van ervaringsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen en interventies. De oefeningen stimuleren individuele weerbaarheid en sociale cohesie. Een basistraining omvat, afhankelijk van leeftijd en doelgroep, 8 tot 10 wekelijkse lessen van 45 minuten.

  Werkzame elementen

  • ‘psychofysieke’ didactiek: vanuit een fysieke invalshoek mentale en sociale vaardigheden aanreiken; 
  • actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) afwisselen met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken;
  • oefenen met een sterke lichaamshouding en duidelijk stemgebruik; 
  • oefeningen verbinden met het dagelijks leven van de deelnemers;
  • activiteiten aanpassen aan het gedrag en niveau van deelnemers en de mogelijkheden van de ruimte

  Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

  Ouders worden van tevoren geïnformeerd over de deelname van hun kind aan de training op school. Als na afloop van de training blijkt dat hun kind extra hulp of training nodig heeft, wordt hierover met ouders overlegd. De kinderen krijgen na afloop een certificaat of diploma mee.

  Specifieke aanpassingen voor de omschreven doelgroep(en)

  De activiteiten moeten op een eenvoudige manier, overzichtelijk en met duidelijke voorbeelden aangeboden worden. Ook moet het, op zowel sociaal als emotioneel vlak, veilig blijven. LVB-jongeren zijn impulsiever dan normaalbegaafde jongeren en denken minder na over de gevolgen van hun gedrag. Daarom is het belangrijk dat er goed nagedacht wordt over welke activiteit wel of niet aangeboden wordt. Ook vinden LVB jongeren het moeilijker om in een rollenspel werkelijkheid van spel te onderscheiden. Door dit duidelijk te benoemen, kan dat ondervangen worden. Herhaling zonder dat iets saai/vervelend wordt is ook belangrijk.

  Duur, frequentie en vorm van de interventie

  Duur: 10 keer 45 min. tot een uur.
  Frequentie: wekelijks
  Vorm van de interventie: bewegingsgerichte activiteiten.
  Groepsgrootte: tussen de 15 en 20 leerlingen.
  Afhankelijk van de evaluatie van deze lessen kan worden besloten tot een vervolgtraining.

  Tijdsinvestering van de professional(s)

  Aantal sessies (de gehele interventie): 10 sessies
  Aantal minuten per sessie: 180 minuten (hier zijn reistijd, voorbereidingen, overleggen en evaluaties inbegrepen).

 • Setting

  In de klas.

  Professional

  Iedereen die de Rots en Water cursus gevolgd heeft, kan de training geven.
  De training wordt gegeven door een Rots en water gecertificeerd therapeut en een gecertificeerde begeleider of door een gecertificeerde begeleid(st)er en een docent. Minstens één van beide moet bevoegd zijn om de training te mogen geven. Dit is een voorwaarde vanuit Rots en Water (Gaduka instituut). Beide trainers moeten kennis hebben van de doelgroep en veiligheid kunnen waarborgen in de groep voor zowel de kwetsbare kinderen als de dominante kinderen.
  Om de emotionele en fysieke veiligheid van de jongeren te kunnen waarborgen, is nodig: kennis van de doelgroep en een juiste inschatting van de risico’s van het doen van bewegingsactiviteiten met die doelgroep.

  Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

  Andere benodigdheden (bv. materialen): hoepels, papier, printer, kantoorbenodigdheden, tape.

  Een ruimte waar fysieke oefeningen gedaan kunnen worden, bij voorkeur een gymzaal.

 • Gebaseerd op / bewerking van:

  Rots en Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freek Ykema.

  Effectiviteit

  Uit onderzoek onder leerlingen van VMBO-scholen (jongens 14-17 jaar) blijkt dat Rots en Water zorgt voor minder seksueel grensoverschrijdend gedrag, meer zelfvertrouwen en meer zelfbeheersing bij jongens (De Graaf e.a., 2014). Effectonderzoek naar Rots en Water bij kinderen/jongeren met een LVB is onbekend.

  • Graaf, I. de, Haas, S. de & Wijsen C. (2014). Samenvatting Effectonderzoek Rots en Water. Utrecht: Trimbos Instituut.
Terug naar boven