Shantala Speciale Zorg (SSZ)

Shantala Speciale Zorg (SZZ) is een gestructureerde aanrakingsmethode voor jeugdigen en volwassenen van alle niveaus. Het is gericht op het verbeteren van het algeheel welzijn van de cliënt door op basaal (lichamelijk) niveau in contact te komen met elkaar en de cliënt vanuit zijn/haar regie, veiligheid en geborgenheid te laten ervaren.

 • Indicatiecriteria:

  • leeftijd: alle leeftijden
  • ontwikkelingsniveau/IQ: alle niveaus
  • problematiek: alle problematieken
  • hulpvraag: verbeteren van het algemeen welzijn van de cliënt en specifiek de zintuiglijke prikkelverwerking

  Contra-indicaties:

  • koorts
  • acute infecties
  • inwendige bloedingen
  • een niet-gediagnosticeerde, ernstige ziekte
  • gezwollen lymfeklieren
  • Het hoofddoel van Shantala Speciale Zorg is het verbeteren van het algeheel welzijn van de cliënt.

   Subdoelen van Shantala Speciale Zorg zijn;

   • te laten voelen dat je ondanks je beperking geaccepteerd wordt zoals je bent.
   • vanuit respect voor de grenzen van de ander contact maken met die ander.
   • bieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen.
   • leren ervaren dat aanraken prettig kan zijn.
   • verminderen van tactiel afweer.
   • stimuleren van de tastzin.
   • verhogen van het lichaamsbesef en positieve lichaamservaring.
   • rust en ontspanning laten ervaren.
   • ontlading lichamelijk spanning bij onrustig en gespannen gedrag en slaapproblemen
   • positief maken van vervelende ervaringen en hierdoor tactiele afweer verminderen.
   • beïnvloeden van obstipatie.
   • leren d.m.v. lichaamstaal de ander beter te begrijpen.
  • Aard werkzaamheden:

   De Shantala behandeling wordt geheel aangepast aan de wens van de cliënt. Daarbij kan gedacht worden aan de plaats waar de behandeling wordt toegepast, in welke houding, welke lichaamsdelen, met of zonder muziek en/of geur, met of zonder toedekking, over de kleding of op de blote huid, de duur van de behandeling.
   Elke behandeling is op maat en kan anders zijn. Belangrijk is goed te kijken naar welke signalen er worden afgegeven en daarop te reageren. Het is “Praten zonder woorden, met je ogen en je handen, luisteren naar lichaamstaal”.
   SSZ kan tijdens de dagelijkse zorghandelingen ingezet worden, zoals tijdens het wassen, afdrogen, aan-en uitkleden, eten geven en ook als specifieke lichaamsbehandeling los van de dagelijkse zorg.

   De belangrijkste uitgangspunten van SSZ zijn, zowel in de benaderingswijze als in de aanrakingsmethode;
   - vanuit contact de ander- hij of zij heeft de regie- zichzelf te laten ervaren op een voor hem/ haar gepaste wijze.
   - het op – en afbouwen van contact.
   - de kwaliteit van het contact en van de aanraking.
   - in volle aandacht/ intentie en het continu contact houden.
   - het vertragen van je tempo en handelen.
   - door ritme en herhaling veiligheid en geborgenheid scheppen. Hierdoor worden situaties overzichtelijk.

   Opzet van de aanrakingsmethode;
   - de cliënt is indien gewenst toegedekt met dekentjes (veiligheid en geborgenheid) behalve het lichaamsdeel dat gemasseerd/ behandeld wordt.
   - er worden neerwaartse “strijkende” bewegingen gemaakt waarbij de druk meer of
   - minder kan zijn.
   - aanrakingen geschieden in een vast volgorde, namelijk de lengte en breedte van lichaamsdelen, van gewricht naar gewricht, van binnen naar buiten en met extra accent op vertraging. De contouren van het lichaam worden zo aangegeven.

   Werkzame elementen:

   - behandeling op maat, aansluitend bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
   - contact maken op basaal (lichamelijk) niveau.
   - vaste volgorde van aanrakingen waardoor deze voorspelbaar zijn/worden.

   Betrokkenheid ouders en andere personen uit het sociale netwerk

   Indien wenselijk worden ouders/netwerk betrokken bij de behandeling

   Duur, frequentie en vorm van de interventie

   Afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt vindt de behandeling geïntegreerd in de dagelijkse zorg, danwel naast de dagelijkse zorg plaats. De frequentie en duur is afhankelijk van de behoeften van de cliënt en de beschikbaarheid van de in Shantala opgeleide professional.

   Tijdsinvestering van de professional(s)

   Aantal sessies (de gehele interventie): afhankelijk van behoeften van de cliënt.
   Aantal minuten per sessie: 60 min of korter
   Aantal extra minuten per sessie (voorbereiding, rapportage, overleg): n.v.t.

  • Setting:

   Shantala Speciale Zorg (SSZ) kan in alle contexten geboden worden waar de cliënt verblijft (woning, dagbesteding) en in een praktijk voor SSZ.

   Professional:

   De SSZ professional heeft minimaal een mbo niveau 4 opleiding aangevuld met de opleiding Shantala Speciale Zorg ORO te Deurne.

   Randvoorwaarden: organisatorisch en contextueel

   Andere benodigdheden (bv. materialen):
   Behandeltafel, olie, oliegeuren, muziek, kussentjes, grote handdoeken/ dekentjes.

  • Gebaseerd op/bewerking van:

   Boek: Shantala babymassage
   Auteur: F. Leboyer
   Uitgeverij: Panta Rhei
   ISBN: 9789076771298

   Boek : De Tastzin
   Auteurs: A.Montangu
   Uitgeverij: Het Spectrum
   ISBN: 978-90-31507085

   Boek: Aanraaktherapie
   Auteur: Tiffany Field
   Uitgeverij: Boekenbent 2007
   ISBN: 978-90-8570-180-4

   Boek: De Oxytocine-Faktor
   Auteur: Kerstin Unvas Moberg
   Uitgeverij: Thoeris
   ISBN: 978-90-72219-213 NUR 860

   Boek: Het Demente Brein
   Auteurs: Anneke van der Plaats en Gerke de Boer
   ISBN: 978-90-815932-2-9

   Boek: De dag door met dementie
   Auteurs: Anneke van der Plaats en Dick Kits
   Uitgeverij: Kroese Kits
   ISBN: 987-90-809972-2-6

   Boek: Aanraken is een levensbehoefte
   Auteur: Marijke Sluiter
   Uitgeverij: SWP Amsterdam 2002
   ISBN: 90-6325-262-5

   Boek: Over kleine dingen ( inleiding tot de haptonomie)
   Auteur: T.A.C.M. Gerritse.
   Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
   ISBN: 97-890-368-12-689

   Effectiviteit:

   Effectonderzoek:
   Shantala-speciale-zorg-methode als ontspanningstherapie toegepast bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Door Mieke Recillas-van het Hof, oktober 2018, MSPT Avans+, Breda.
   Conclusie
   Ruim drie maal zoveel deelnemers ervaarden een klinisch relevant verschil na Shantala vergeleken met controle-activiteit met een grote effectgrootte. Hartslag en RMSSD toonden wel een statistisch significant verschil aan bij interventie (hartslag:gem.75->70/min, RMSSD verlengde met 14 milliseconden) en niet bij controle-activiteit (hartslag:gem.76->74/min, RMSSD verkortte met 9 milliseconden).
   De toepassing van Shantala als ontspanningstherapie bij mensen met LVB kan wetenschappelijk onderbouwd worden. Geadviseerd wordt hartslag, RMSSD en subjectieve beleving meetbaar te maken.

  Terug naar boven